Dansk-engelsk oversættelse af "anden gang"

DA

"anden gang" engelsk oversættelse

DA

anden gang {en}

volume_up
anden gang
Dette er anden gang, at Parlamentet behandler denne aftale med USA.
This is the second time that the plenary has dealt with this agreement with the US.
For anden gang i år er EU ' s troværdighed på spil på Balkan.
For the second time this year, the EU's credibility is at stake in the Balkans.
Det er anden gang, at vi i denne uge savner en nederlandsk minister her.
This is the second time this week that a Dutch minister is obvious by his absence.

Eksempelsætninger "anden gang" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDirektivforslaget blev ændret af to omgange, én gang i 1997 og en anden gang i 1998.
The proposal for a directive was amended twice, first in 1997 and then in 1998.
DanishHr. formand, jeg tror, at det er anden eller tredje gang, vi tager dette emne op.
Mr President, this is I think the second or third time we have discussed this issue.
DanishHr. formand, tak, fordi De giver mig ordet for anden gang i denne vigtige sag.
Mr President, thank you for giving me the floor a second time on this important matter.
DanishHr. formand, mange tak for, at De giver mig ordet for anden gang i dag.
Mr President, thank you very much for letting me speak for the second time today.
DanishDet er anden gang, at vi i denne uge savner en nederlandsk minister her.
This is the second time this week that a Dutch minister is obvious by his absence.
Danish- Fru Frassoni, dette er anden gang i dag, og jeg mener, det er uden for dagsordenen.
   – Mrs Frassoni, that is the second time today and I think it is not on the agenda.
DanishLad os udsætte denne drøftelse til en anden gang, og fortsætte afstemningen.
Let us leave this discussion to another time and just move on to the vote.
Danish- Hr. formand, det er anden gang, Frankrig forkaster en politisk unionstraktat.
So there is an urgent need for us to seize our opportunity for renewal.
DanishEn anden gang kunne vi måske lade stemningen ebbe ud, inden vi genoptager afstemningen.
On other occasions, perhaps we could let matters simmer down before we resume voting.
DanishHan siger atter anden Gang til ham: "Simon Johannes's Søn elsker du mig?
He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me?
DanishSiden da er den hver anden eller tredje gang blevet afkortet eller forskudt.
Since then, it has been cut short or rescheduled on about every second or third occasion.
DanishDette bliver så anden gang, man anvender den procedure, der blev indført med held i 1997.
This will be the second application of the procedure successfully established in 1997.
DanishFor anden gang: Der må komme en ende på det - det har vi råbt i 30 år.
I repeat for the second time: we must put a stop to that state of affairs.
DanishDette er anden gang, at Parlamentet behandler denne aftale med USA.
This is the second time that the plenary has dealt with this agreement with the US.
DanishAnden gang var, da jeg repræsenterede mit land ved indsættelsen af præsident Mbeki.
The second time was when I was representing my country at the inauguration of President Mbeki.
DanishDebré-lovforslaget skal snart behandles anden gang i Parlamentet.
The text of the draft Debré law is about to have its second reading in Parliament.
Danish- Hr. formand, det er anden gang i dag, vi drøfter udvindingsindustrien.
The Commission also houses the secretariat of the Johannesburg Renewable Energy Coalition.
DanishHr. formand, kære kolleger, det er anden gang i dag, vi taler om Kosovo.
Mr President, ladies and gentlemen, this is the second time we have discussed Kosovo today.
DanishHr. formand, tak fordi jeg må tage ordet for anden gang i aften.
Mr President, many thanks for allowing me to speak for the second time this evening.
DanishFor anden gang i år er EU ' s troværdighed på spil på Balkan.
For the second time this year, the EU's credibility is at stake in the Balkans.

Lignende oversættelser "anden gang" på engelsk

anden talord
English
anden adjektiv
English
gang substantiv
en anden gang adverbium
en gang adverbium
i gang adjektiv
English
på én gang adverbium
endnu en gang adverbium
English
gang på gang
gå i gang verbum
hver gang konjunktion
English