Dansk-engelsk oversættelse af "anderledes"

DA

"anderledes" engelsk oversættelse

DA

anderledes {adjektiv}

volume_up
anderledes (også: forskellig, ulig)
Budgetudvalget har imidlertid stillet et anderledes ændringsforslag.
However, in the Committee on Budgets a completely different amendment was tabled.
Hvorfor behandler vi mennesker med en anden hudfarve anderledes?
Why do we treat people with a different skin colour in a different way?
Det bliver anderledes, men på afgørende områder forbliver livet uændret.
It will be different but, in crucial respects, life must and will stay the same.

Eksempelsætninger "anderledes" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSituationen i Fællesskabets regioner i den yderste periferi er helt anderledes.
The situation in the outermost regions of the Community is completely different.
DanishDet har medført, at vi forsøger at gennemføre en noget anderledes budgetprocedure.
This has led to our attempting to introduce a somewhat different budget process.
DanishKonventionen vil ikke skabe et nyt eller anderledes system for gensidig retshjælp.
This Convention will not create a new or different system of Mutual Assistance.
DanishNu er tiden inde til at støtte en kvalitativt set anderledes politisk respons.
The time has come now to countenance a qualitatively different policy response.
DanishDet nye direktivforslag er grundlæggende ikke anderledes end det tidligere forslag.
Today's proposal for a directive is basically no different from the previous one.
DanishDet kan slet ikke være anderledes, jeg vil derfor anføre det meget tydeligt.
I want to make it very clear that European agriculture cannot function otherwise.
DanishAlt dette kunne have været håndteret anderledes og med en anden tidshorisont.
All this could have been dealt with differently and in a different time frame.
DanishJeg ved imidlertid, at mange kolleger ville have foretrukket et anderledes resultat.
I know, however, that many colleagues would have preferred a different outcome.
DanishDet forholder sig ikke anderledes med Dem end med de kolleger, der har forsøgt det.
It is no different for you than for those colleagues who tried what they did.
DanishI EU ' s medlemsstater er dette forhold mellem myndighederne helt anderledes.
The authority relationships in the EU Member States are completely different.
DanishEn motorcykel er som et teknisk produkt imidlertid meget anderledes end en personbil.
A motorcycle, however, is a very different product from a car in technical terms.
DanishForholdet mellem mennesker og nationer er anderledes end for blot få år siden.
Relations between peoples and nations are not what they were only a few decades ago.
DanishDer er for øområdernes vedkommende brug for anderledes og afpassede løsninger.
The island regions need research into appropriate differentiated treatments.
DanishOg naturligvis skal vi også have en helt anderledes europæisk landbrugspolitik.
And of course we need a completely different European agricultural policy.
DanishHvis man imidlertid vælger den økonomiske indfaldsvinkel, så ser tingene anderledes ud.
However, if you opt for the economic point of view, things turn out differently.
DanishDu har måske lagt mærke til, at Google Mail er begyndt at se lidt anderledes ud.
You might have noticed that Google Mail looks a little different lately.
DanishHvor er situationen anderledes i mange tredjeverdenslande og især i Afrika!
How different is the situation in many Third World countries, especially in Africa!
DanishVi får at vide, at hvis agenturet var europæisk, ville det være anderledes.
People say to us that things would be different if it were a European Agency.
DanishEfter hvad jeg ser, er forholdene i franske og portugisiske fængsler meget anderledes.
From what I see, conditions in French and Portuguese jails are very different.
DanishHvad nogen finder unødvendigt i dag, kan se meget anderledes ud om et år.
Sensitivities in the parties and in the Member States are different, after all.