Dansk-engelsk oversættelse af "andetsteds"

DA

"andetsteds" engelsk oversættelse

DA

andetsteds {adverbium}

volume_up
andetsteds (også: ellers)
Det, vi nu ser i Albanien og andetsteds, er konsekvensen af økonomiske fejlgreb.
What we are now witnessing in Albania and elsewhere is the result of economic failure.
Som sagt, så vil dette blandt afhænge af udviklingerne andetsteds.
As I have already said, it will partly depend on developments elsewhere.
Betænkningen viser igen noget, som vi også ser andetsteds.
The report again demonstrates something which we have also seen elsewhere.

Eksempelsætninger "andetsteds" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet, vi nu ser i Albanien og andetsteds, er konsekvensen af økonomiske fejlgreb.
What we are now witnessing in Albania and elsewhere is the result of economic failure.
DanishEnten er de blevet forfremmet eller sendt andetsteds hen med et gyldent håndtryk.
The guilty parties have gone too, either promoted or sent away with a golden handshake.
DanishVisse erklæringer, fremsat her i salen og andetsteds, er bekymrende i så henseende.
Some of the statements that have been made - here, even, and elsewhere - are disturbing.
DanishDet er mig en stor ære at træde i stedet for fru Banotti, som er optaget andetsteds.
I am very honoured to replace Mrs Banotti who is otherwise engaged.
DanishVi vil gerne kommentere det mere udførligt, hvis De ønsker dette her eller andetsteds.
We are happy to go into more detail on certain questions if you wish.
DanishJeg vil gerne gentage nogle af de bekymringer, jeg har givet udtryk for andetsteds.
I want to repeat some of the concerns I have expressed elsewhere.
DanishIntet af det, der er sket i Kosovo eller andetsteds, har mindsket betydningen af dette.
Nothing that has occurred in Kosovo or anywhere else has diminished the significance of this.
DanishHos os kan de være seks og en halv meter længere end andetsteds i EU.
We allow lorries six and a half metres longer than elsewhere in the EU.
DanishMen vi skal se på sammenhængen mellem dette og vores politikker andetsteds.
What we have to be looking at is the way an issue like that connects with our policies elsewhere.
DanishSom sagt, så vil dette blandt afhænge af udviklingerne andetsteds.
As I have already said, it will partly depend on developments elsewhere.
DanishBetænkningen viser igen noget, som vi også ser andetsteds.
The report again demonstrates something which we have also seen elsewhere.
DanishDet er helt bestemt også tilfældet andetsteds i den nuværende Union.
That is certainly the case elsewhere in the current Union.
DanishTre ændringsforslag dækkes andetsteds: ændringsforslag 11, 13 og 29.
Three amendments are covered elsewhere: Nos 11, 13 and 29.
DanishDet vil sikkert skulle diskuteres vidt og bredt andetsteds.
I am sure we will have the opportunity to discuss these matters at length on another occasion.
DanishDomstolen tilskynder ved sine seneste afgørelser patienterne til at søge behandling andetsteds.
. The protection of public health is a priority goal for any state and for any public health service.
DanishHan ved, at det ikke var ment som en uhøflighed, jeg var af demokratiske årsager tvunget til at være andetsteds.
He knows that was not meant as a discourtesy, it was for democratic reasons upstairs.
DanishJeg bebrejder ikke Dem, hr. ministerpræsident, jeg bebrejder genstridige regeringer andetsteds i Europa.
I do not blame you for that, Prime Minister, I blame recalcitrant governments elsewhere in Europe.
Danish2. fjernelsen af stoffer, som er reguleret andetsteds eller ikke udgør noget farepotentiale;
With this end in mind, today ’ s vote saw the adoption of a number of improvements to the Commission proposal:
DanishMed hensyn til ændringsforslag 7 og 9 indgår begge disse allerede andetsteds i ALTENER II-forslaget.
As regards Amendments Nos 7 and 9, they are already covered at other points in the ALTENER II proposal.
DanishSådanne løfter, som betyder næsten tilsvarende nedskæringer andetsteds, skal åbenbart overvejes nøje.
Such promises, which mean making corresponding cuts elsewhere, have clearly to be considered carefully.