Dansk-engelsk oversættelse af "Andorra"

DA

"Andorra" engelsk oversættelse

EN

"Andorra" dansk oversættelse

DA
DA
DA

Andorra {egennavn}

volume_up
1. geografi
Andorra
Det er USA, Schweiz, Andorra, Liechtenstein, Monaco og San Marino.
They are: the United States, Switzerland, Andorra, Liechtenstein, Monaco and San Marino.
Hr. formand, det er ikke så tit, jeg tager ordet, når det gælder Andorra.
Mr President, I do not often speak on the subject of Andorra.
The agreement with Andorra was one of those agreements.
EN

Andorra {egennavn}

volume_up
1. geografi
They are: the United States, Switzerland, Andorra, Liechtenstein, Monaco and San Marino.
Det er USA, Schweiz, Andorra, Liechtenstein, Monaco og San Marino.
Mr President, I do not often speak on the subject of Andorra.
Hr. formand, det er ikke så tit, jeg tager ordet, når det gælder Andorra.
The agreement with Andorra was one of those agreements.
Aftalen med Andorra var en af disse aftaler.

Eksempelsætninger "Andorra" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er USA, Schweiz, Andorra, Liechtenstein, Monaco og San Marino.
They are: the United States, Switzerland, Andorra, Liechtenstein, Monaco and San Marino.
DanishHr. formand, det er ikke så tit, jeg tager ordet, når det gælder Andorra.
Mr President, I do not often speak on the subject of Andorra.
DanishUd fra disse tal ryger hver mand og kvinde og hvert barn i Andorra 140 cigaretter om dagen.
On the basis of those figures, every man, woman and child in Andorra smokes 140 cigarettes per day.
DanishDet Forenede Kongeriges cigareteksport til Andorra er også faldet sammenlignet med situationen i 1996 og 1997.
There has also been a huge reduction in UK exports to Andorra compared with 1996 and 1997.
DanishPå den baggrund stod det klart, at Andorra var blevet et knudepunkt for cigaretsmugling til Unionen.
A clear picture began to emerge of Andorra as a centre for illegal trafficking in the direction of the EU.
DanishHallam, jeg går ud fra, at de er på ferie i Andorra, som er et vidunderligt sted at tilbringe en weekend.
Mr Hallam, I imagine they must be holidaying in Andorra - it is a wonderful place to spend a weekend.
DanishMan blev enige om, at Fællesskabet skulle gennemføre en række kontroller i Andorra i første halvår af 1998.
It was agreed that the Community would operate a number of checks in Andorra during the first half of 1998.
DanishAftalen med Andorra var en af disse aftaler.
The agreement with Andorra was one of those agreements.
DanishOm: Stigning i importen af cigaretter i Andorra
Subject: Increase of cigarette imports in Andorra
DanishI mellemtiden er der forhandlet aftaler med Schweiz, Andorra, Liechtenstein, San Marino og Monaco.
We also need an awareness campaign, greater funding, and a more incisive attack on the use that criminals make of the Internet.
DanishHvordan begrunder Rådet, at der fortsat eksisterer skattelylande som Liechtenstein, Andorra og Kanaløerne?
How does the Council justify the continuing existence of tax havens like Liechtenstein, Andorra and the Channel Islands?
DanishProtokol til aftalen med Fyrstendømmet Andorra
DanishDerfor udvides toldunionen med Fyrstendømmet Andorra til de tre nye medlemsstater straks efter deres tiltrædelse.
Consequently, customs union with the Principality is extended to the three new Member States immediately after their accession.
DanishAndorra bruger euroen, Kanaløerne bruger det engelske pund, men de vælger og vrager mellem de love, de vil overholde.
Andorra uses the euro, the Channel Islands use the pound sterling, but they pick and choose which laws they want to follow.
DanishDet viste sig ligeledes, at smuglerierne blev tilrettelagt af kriminelle netværk i både Andorra og flere medlemsstater.
Moreover, criminal networks operating both in Andorra and in a number of Member States were found to be behind this activity.
DanishTal fra toldmyndighederne i Andorra viser, at der i 1997 blev importeret 3, 1 milliarder cigaretter fra EU.
Figures published by the customs authorities in Andorra show that 3.1 billion cigarettes were imported into that country from the EU in 1997.
DanishI slutningen af 1997 fik Kommissionen oplysninger om en betydelig eksport af britisk fremstillede cigaretter til Andorra.
At the end of 1997, we were informed that significant quantities of British-manufactured cigarettes were being exported to Andorra.
DanishDet er meget vigtigt at være opmærksom på Andorra på det europæiske område samt på landets forbindelse med Den Europæiske Union.
It is very important to bear in mind the reality of Andorra in the European framework and its relations with the European Union.
DanishSamtidig modtog vi samstemmende oplysninger fra flere medlemsstater om beslaglæggelser af cigaretter, som var blevet smuglet ind i Unionen fra Andorra.
Simultaneously, several Member States reported seizures of cigarettes smuggled into the Union from Andorra.
DanishHvis en arbejdsmåde baseret på internationale grænser er den rigtige, skulle vi oprette centre i Andorra, San Marino og Vatikanet.
If a modus operandi based on international borders is the right one, we ought to establish centres in Andorra, San Marino and the Vatican.

Synonymer (engelsk) for "Andorra":

Andorra
Principality of Andorra
English