Dansk-engelsk oversættelse af "andrage"

DA

"andrage" engelsk oversættelse

DA

andrage {verbum}

volume_up
1. "beløbe sig til"
Denne støtte skal som tillægsbetaling andrage 10 ecu pr. dyr.
The subsidy should amount to an additional grant of ECU 10 per head.
Støtten bør dog kun andrage op til 60 % af drifts- og administrationsudgifterne.
However, the assistance should amount to only 60 % of operational and administrative expenditure.
60 % af de samlede udgifter til programmerne skal dækkes af Fællesskabets budget og skal årligt andrage højst 10 mio ecu.
The Community budget will bear 60 % of the total costs of the programme, which should amount to a maximum of ECU 10 million a year.
2. "udgøre"
3. "ansøge om"

Eksempelsætninger "andrage" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet økonomiske tab alene med forfalsket smør skal andrage mere end 45 millioner euro.
The financial losses associated with adulterated butter alone could exceed EUR 45 million.
DanishStøtten bør dog kun andrage op til 60 % af drifts- og administrationsudgifterne.
However, the assistance should amount to only 60 % of operational and administrative expenditure.
DanishBorgerne har en traktatfæstet ret til at andrage Parlamentet om, hvorvidt regler overholdes.
Citizens have a Treaty right to petition Parliament about whether rules are being respected.
DanishEfter eget skøn skulle skaden allerede andrage omkring 70 millioner dollar om måneden.
The cost is already put at some 70 million dollars per month.
DanishDenne støtte skal som tillægsbetaling andrage 10 ecu pr. dyr.
The subsidy should amount to an additional grant of ECU 10 per head.
DanishSå er det lovgiverens sag at afgøre, om indstigningshøjden i en bus skal andrage 240, 260 eller 280 mm.
The legislator then has to decide whether the height of the step for boarding a bus should be 240, 260 or 280 mm.
DanishVæksten skulle andrage 2, 4 % i 1997.
Danish60 % af de samlede udgifter til programmerne skal dækkes af Fællesskabets budget og skal årligt andrage højst 10 mio ecu.
The Community budget will bear 60 % of the total costs of the programme, which should amount to a maximum of ECU 10 million a year.
DanishNår dette lægges sammen, vil alle disse initiativer bidrage til, at man kan nå målene for Lissabon-strategien, og andrage mindst en tredjedel af budgettet.
The next item is the presentation by the Commission of the preliminary draft general budget – 2006 financial year.
DanishJeg kan derfor være tilfreds med den kendsgerning, at det samlede beløb til subsidier og anden finansiel støtte ikke vil andrage mere end det betalte finansielle bidrag.
I can therefore be satisfied with the fact that the total sum of subsidies and other financial support will amount to no more than the financial contribution.
DanishEfter Parlamentets forslag ville budgettet for 2003 andrage 1,05 % af alle medlemsstaternes samlede økonomiske aktivitet, altså være på samme størrelse som i år.
If Parliament's proposal is adopted, the 2003 Budget will represent 1.05 % of the combined economic output of all the Member States, that is to say the same level as this year.
DanishDe gevinster, man kan opnå på dette, synes at andrage omkring 300 procent, og der nævnes tal som 10 000 t illegale freoner, som skulle blive importeret til Den Europæiske Union hvert år.
The profits which can be made from this are thought to be up to around 300 per cent, and around 10, 000 tonnes of illegal freons are said to be imported into the European Union each year.
DanishIndtil nu har Europa afgivet mange smukke erklæringer, men emissionen af drivhusgasser i Den Europæiske Union vil i 2010 uden ekstra foranstaltninger andrage 8 % mere i stedet for 8 % mindre.
So far, Europe has made fancy declarations but greenhouse gas emissions in the European Union will be in excess of 8 percent instead of under 8 percent if no additional measures are taken.
DanishDet forslag, Kommissionen har udarbejdet, indebærer på den ene side, at mindsteafgiften, som må andrage 57 % af detailhandelsprisen, midlertidig må være lavere end det fastsatte i op til højst to år.
The substance of the proposal made by the Commission is that rates of excise duty may fall short of the minimum levy, which is 57 % of the retail price, for an adjustment period of up to two years.