Dansk-engelsk oversættelse af "Andreas"

DA

"Andreas" engelsk oversættelse

EN
EN

"Andrea Palladio" dansk oversættelse

DA

Andreas {egennavn}

volume_up
Andreas
Filip kommer og siger det til Andreas Andreas og Filip komme og sige det til Jesus.
Philip cometh and telleth Andrew: and again Andrew and Philip tell Jesus.
Men Filip var fra Bethsajda fra Andreas's og Peters By.
Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter.
En af hans Disciple Andreas Simon Peters Broder siger til ham:
One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him,
EN

Andrea Palladio {egennavn}

volume_up
1. historie
Andrea Palladio

Eksempelsætninger "Andreas" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFilip kommer og siger det til Andreas Andreas og Filip komme og sige det til Jesus.
Philip cometh and telleth Andrew: and again Andrew and Philip tell Jesus.
DanishMine damer og herrer, kære kolleger, den 23. juni 1996 afgik Andreas Papandreou ved døden.
Ladies and gentlemen, on 23 June 1996 Andreas Papandreou died.
DanishDen ene af de to som havde hørt Johannes's Ord og havde fulgt ham var Andreas Simon Peters Broder.
One of the two which heard John speak, and followed him, was Andrew, Simon Peter's brother.
DanishEn af hans Disciple Andreas Simon Peters Broder siger til ham:
One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him,
DanishSimon hvem han også kaldte Peter og Andreas hans Broder og Jakob og Johannes og Filip og Bartholomæus
Simon, (whom he also named Peter,) and Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew,
DanishMen Filip var fra Bethsajda fra Andreas's og Peters By.
Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter.
DanishAnmodning om ophævelse af Andreas Bries immunitet
Request for the waiver of the parliamentary immunity of Mr Brie
DanishDe rejste Dem op til ære for Andreas Papandreou.
You have risen to honour the memory of Andreas Papandreou.
DanishOg straks da de vare gåede ud af Synagogen kom de ind i Simons og Andreas's Hus med Jakob og Johannes.
And forthwith, when they were come out of the synagogue, they entered into the house of Simon and Andrew, with James and John.
DanishOg da han sad på Oliebjerget lige over for Helligdommen spurgte Peter og Jakob og Johannes og Andreas ham afsides:
And as he sat upon the mount of Olives over against the temple, Peter and James and John and Andrew asked him privately,
DanishAndreas Papandreou bidrog på afgørende vis til, at Grækenland efter oberststyrets mørke år igen blev frit og demokratisk.
Andreas Papandreou played a vital part in restoring freedom and democracy in Greece after the dark years of military rule.
Danishog Andreas og Filip og Bartholomæus og Matthæus og Thomas og Jakob Alfæus's Søn og Thaddæus og Simon Kananæeren
And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Canaanite,
DanishOg medens han gik langs Galilæas Sø så han Simon og Simons Broder Andreas i Færd med at kaste Garn i Søen; thi de vare Fiskere.
Now as he walked by the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew his brother casting a net into the sea: for they were fishers.
DanishJeg gør opmærksom på, at Andreas Christou er formand for det cypriotiske parlaments delegation til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Cypern.
Andreas Christou, I may add, is the deputy chairman of the Cypriot parliament's delegation to the EU-Cyprus joint parliamentary committee.
DanishAndreas Papandreou formåede, hvad der kun er få mennesker givet, at fængsle andre mennesker i kraft af sin personlighed, sin livsbane og sit livsværk.
Andreas Papandreou had a gift that few people possess, namely the ability to captivate others through his personality, his life and his work.
DanishOg disse ere de tolv Apostles Navne: Først Simon som kaldes Peter og Andreas hans Broder og Jakob Zebedæus's Søn og Johannes hans Broder
Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother;
DanishMen da han vandrede ved Galilæas Sø så han to Brødre Simon som kaldes Peter og Andreas hans Broder i Færd med at kaste Garn i Søen; thi de vare Fiskere.
And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea: for they were fishers.
DanishAndreas Papandreou skærpede vor forståelse for Grækenlands og for middelhavsområdets betydning, denne for Europa i strategisk henseende så vigtige region.
Andreas Papandreou heightened our awareness of the significance of Greece and of the Mediterranean region, with its great strategic importance to Europe.

Synonymer (engelsk) for "Andrea Palladio":

Andrea Palladio
English