Dansk-engelsk oversættelse af "anelse"

DA

"anelse" engelsk oversættelse

DA

anelse {en}

volume_up
anelse (også: fornemmelse, følelse, stemning)
anelse (også: knivspids, snert)
anelse
Om denne trussel har vi alle blot en dunkel anelse.
We only have a vague inkling of this threat.

Eksempelsætninger "anelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg ønsker dog alligevel et svar, der er en anelse mere klart og mere præcist.
I would, however, like a brief answer that is clearer and more precise.
DanishEnhed og demokrati er meget godt, men at få tillagt magt er dog en anelse vigtigere.
Unity and democracy are all very well, but being given power is a little more important.
DanishDer var mange gode aspekter i svaret, men omvendt synes jeg, De er en anelse defensiv.
There were many good points in your reply, but I feel that you were somewhat defensive.
DanishKommissionen er i sin evaluering dog en anelse for optimistisk.
The Commission, in its estimation, however, is rather gratuitously optimistic.
DanishJeg har også en anden idé, om end den måske ligger en anelse uden for Deres kompetenceområde.
I also have another idea, even if it is perhaps a touch outside your sphere of authority.
DanishMen kunne De ikke uddybe det og gøre det en anelse mere specifikt?
However, would it not be possible for you to expand on this and be a touch more specific?
DanishJeg har ikke set derhen og har ingen anelse om, hvor mit kort er blevet af.
I did not look, and I have no idea where my card has got to.
DanishMen uanset hvor mange vi ansætter i OLAF, kan det højst begrænse svindelen en anelse.
But no matter how many people we appoint to OLAF, fraud is, at best, only going to be slightly reduced.
DanishDet er derfor i øjeblikket en anelse tidligt at redegøre for detaljerne i alle disse strategier.
At this stage, therefore, it is a touch early to report on the details of all these strategies.
DanishMen det sker uden deres vidende, de har ikke den mindste anelse herom.
However, this has been done without their knowledge and without them being able to give their opinion.
DanishDerfor forekommer Rådets udtalelse mig også en anelse vag.
That is why the position of the Council seems to me somewhat lacking.
DanishDen sidste bestemmelse i artikel 2 er en anelse kryptisk, og der vil opstå spørgsmål om betydningen.
The final clause of Article 2 is slightly cryptic, and questions will arise about its meaning.
DanishJeg har en anelse om, at mange andre medlemmer måske føler på samme måde.
I suspect that many other Members may feel the same.
DanishDet kan godt være, at jeg er kommet med på listen, men jeg havde ingen anelse om, hvorvidt det var tilfældet.
I may or may not have got on the list, but I had no idea whether or not this was the case.
DanishKun sådan tror jeg, De kan få en anelse om, hvad folk i Letland har præsteret i de seneste år.
Only then, I think, can you have any notion of what the people of Latvia have achieved over recent years.
DanishKommissær Busquins holdning var også en anelse uklar.
Commissioner Busquin’ s behaviour was also somewhat ambiguous.
DanishDet er blevet en anelse bedre, siden vi var her sidst.
It has got a little better since the last time we were here.
DanishGomolka: Jeg tror, at man med henblik på en korrekt fremstilling af årsag og virkning måske må gå en anelse dybere.
I believe we have to go a bit deeper still if we are to show cause and effect as they really are.
DanishIngen har nogen anelse om resultatet af denne appel.
Nobody has any idea of the outcome of this appeal.
DanishMen jeg mener dog, hr. formand, at fremskridtet trues en anelse, især fordi der er for mange menneskerettigheder.
But I think that progress in this respect is somewhat under threat, because there are too many human rights.