Dansk-engelsk oversættelse af "anerkende"

DA

"anerkende" engelsk oversættelse

DA

anerkende {verbum}

volume_up
Samtidig vil jeg gerne anerkende det arbejde, som også kommissæren har lagt i det.
At the same time I acknowledge the work the Commissioner has played in it too.
Vi er nødt til helt klart at anerkende udviklingslandenes opfattelse af situationen.
We have to acknowledge very clearly what the perception of developing countries is.
Blair var storsindet nok til at anerkende disse bekymringer i Underhuset.
Mr Blair was generous enough to acknowledge these concerns in the House of Commons.

Eksempelsætninger "anerkende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi bør anerkende, at dette er en kulturel service, som vi må beskytte og støtte.
We have to recognize this as a cultural service that we must protect and support.
DanishDet er fortsat uvist, om Rådet vil anerkende vores beføjelser og prærogativer.
Whether the Council respects our rights and our prerogatives remains to be seen.
DanishSamtidig vil jeg gerne anerkende det arbejde, som også kommissæren har lagt i det.
At the same time I acknowledge the work the Commissioner has played in it too.
DanishDet må man anerkende som et redskab og en ressource i tilgift til EU-kriterierne.
This needs to be acknowledged as a tool and resource in addition to the EU criteria.
DanishJeg vil især anerkende Christa Randzio-Plaths grundige arbejde med denne betænkning.
I wish in particular to recognise Mrs Randzio-Plath’ s solid work on this report.
DanishHvis vi anerkender denne mulighed, så lad os anerkende den uden nogen begrænsninger.
If we recognize this opportunity, we must recognize it without any limitations.
DanishEfter Seattle er jeg overbevist om, at De vil anerkende betydningen af disse aftaler.
After Seattle I am sure you will appreciate the significance of these agreements.
DanishVi er nødt til helt klart at anerkende udviklingslandenes opfattelse af situationen.
We have to acknowledge very clearly what the perception of developing countries is.
DanishKommissionen blev i sin beretning af 25. marts 1998 tvunget til at anerkende dette.
In its report of 25 March 1998, the Commission was forced to recognize this.
DanishEU bør anerkende dette og give ansvaret herfor tilbage til de nationale myndigheder.
The EU should recognise this and return this responsibility to national governments.
DanishEn måde at opnå dette på er at anerkende fiskeripolitikkens regionale dimension.
One way of achieving this is to recognise the CFP's regional dimension.
DanishSelvfølgelig skal vi her i Parlamentet anerkende og værdsætte subsidiaritetsprincippet.
Surely, in this House, we must recognise and value that principle of subsidiarity.
DanishVi er nødt til at anerkende eksistensen af forskellige institutioner og risikoelementer.
We need to recognise the existence of different institutions and risk features.
DanishBlair var storsindet nok til at anerkende disse bekymringer i Underhuset.
Mr Blair was generous enough to acknowledge these concerns in the House of Commons.
DanishKan de ikke anerkende en regering, som de øvrige 24 lande har anerkendt?
Can they not recognise a government which has been recognised by the other 24?
DanishDer skal være politisk vilje til at anerkende og opfylde sundhedspersonalets behov.
We need the political will to recognise the needs of healthcare staff and address them.
DanishJeg vil netop begynde med at anerkende kommissær de Palacios arbejde.
I should indeed like to begin by commending Commissioner de Palacio on her work.
DanishJeg mener i øvrigt, at vi skal forpligte os til at anerkende denne stat, hvis den udråbes.
And I think we should commit ourselves to recognising that state if it is declared.
DanishDerfor siger det sig selv, at Tyrkiet bør anerkende Republikken Cypern.
As such, it goes without saying that Turkey has to recognise the Republic of Cyprus.
DanishJeg går også ind for at anerkende FN ' s rolle i genopbygningen af Irak efter krigen.
I also welcome the recognition of the role of the UN in post-war reconstruction in Iraq.
Andre ord i vores ordbog