Dansk-engelsk oversættelse af "anerkendende"

DA

"anerkendende" engelsk oversættelse

DA

anerkendende {adjektiv}

volume_up
anerkendende

Eksempelsætninger "anerkendende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil gerne tilslutte mig de anerkendende ord, der har lydt til ordføreren, hr.
I would like to add my voice to those who have congratulated Mr Caudron, the rapporteur.
DanishUnder alle omstændigheder vil jeg takke Dem for de anerkendende ord.
In any case, I should like to thank you for your comments.
DanishDerfor ønsker jeg, at mine kolleger får del i de anerkendende ord.
So I shall be delighted to pass on your compliments to them.
DanishKommissionen glæder sig derfor særdeles meget over det gode samarbejde og over Parlamentets anerkendende ord.
The Commission is therefore particularly pleased about the excellent cooperation with Parliament, and Parliament's recognition of that fact.
DanishOg jeg vil gerne i den forbindelse udtale mig anerkendende om de resolutte diplomatiske tiltag, som især USA, Frankrig og Ægypten har iværksat.
And here I want to pay homage to the resolute diplomacy of the United States, France and Egypt in particular.
DanishDet er et typisk eksempel på den leveringsforsinkelse, som Parlamentet har fjernet, men som kræver mere end anerkendende ord fra Rådets side.
This is a prime example of a delivery gap which Parliament has closed but which requires more than warm words from the Council.
DanishI den forbindelse vil jeg også takke for de anerkendende ord, der er blevet Kommissionen til del i forbindelse med sin rolle under forhandlingerne.
Here I would also like to express my thanks for the recognition accorded to the Commission's conduct of the negotiations.
DanishHr. formand, allerførst vil jeg udtale mig anerkendende om vores kollega Jan Wiebengas arbejde om midlertidig beskyttelse af fordrevne personer.
Mr President, I would like to begin by paying tribute to the work of Mr Wiebenga on temporary protection for displaced persons.
DanishHr. formand, først et anerkendende ord til I-EDN-gruppen, som i øjeblikket er den gruppe, som er bedst repræsenteret her i salen.
Mr President, I must firstly congratulate the Group of Independents for a Europe of Nations on being the group with the most representatives in the House at the moment.
DanishEndelig vil jeg takke for de anerkendende ord over Kommissionens indsats, ord, som jeg vil bringe videre til Kommissionens tjenestegrene, som har været mig til stor hjælp.
Finally, let me give warm thanks for the words of appreciation addressed to the European Commission, which I would also like to extend to our services, who have worked very hard with me.