Dansk-engelsk oversættelse af "anerkendt"

DA

"anerkendt" engelsk oversættelse

DA

anerkendt {adjektiv}

volume_up
anerkendt (også: genkemdt, velanset)
Kommissionen er traktatens vogter og overalt anerkendt som sådan.
The Commission is the guardian of the Treaty and universally recognised as such.
Vi har anerkendt, at luftfartstjenesterne har almen og sikkerhedsmæssig interesse.
We have recognised that air navigation services are of general and security interest.
Et andet anerkendt princip i international lov er territorial suverænitet.
A recognised principle, under international law, is also territorial sovereignty.
Medlemsstaterne har en anerkendt knowhow inden for skibsbygning til militæret.
The Member States have acknowledged expertise in the field of military shipbuilding.
Det bliver der tilskyndet til, og det bliver anerkendt på en positiv måde af Kommissionen.
That is being encouraged and acknowledged in a positive way by the Commission.
Han er en anerkendt ekspert på det område, og det skal vi efter min mening påskønne.
He is an acknowledged expert in this area, and I believe we must recognise that.

Eksempelsætninger "anerkendt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishRicardo de León Regil var læge og var vidt anerkendt og værdsat for sit arbejde.
Ricardo de León Regil was a doctor whose work was widely recognised and valued.
DanishHan er en anerkendt ekspert på det område, og det skal vi efter min mening påskønne.
He is an acknowledged expert in this area, and I believe we must recognise that.
DanishDet er positivt, at menneskerettighederne herigennem er blevet bredere anerkendt.
We welcome the fact that human rights have hereby gained broader recognition.
DanishMedlemsstaterne har en anerkendt knowhow inden for skibsbygning til militæret.
The Member States have acknowledged expertise in the field of military shipbuilding.
DanishDets effektivitet er entydigt blevet anerkendt af alle de europæiske institutioner.
Its efficiency has been unanimously recognised by all European institutions.
DanishVi har anerkendt, at luftfartstjenesterne har almen og sikkerhedsmæssig interesse.
We have recognised that air navigation services are of general and security interest.
DanishEt andet anerkendt princip i international lov er territorial suverænitet.
A recognised principle, under international law, is also territorial sovereignty.
DanishDette er anerkendt og årsagen til, at Kommissionen har udarbejdet denne meddelelse.
This is recognized and is why the Commission has produced the communication.
DanishDisse former for initiativer blev anerkendt i konklusionerne fra topmødet i Lissabon.
These kinds of initiatives were recognised in the conclusions of the Lisbon summit.
DanishNår irsk engang bliver fuldstændig anerkendt i Europa, har vi måske et problem mindre.
Perhaps when Irish is fully recognised in Europe we will have one difficulty less.
DanishEt arbejde, som ikke er blevet anerkendt og værdsat, hverken økonomisk eller socialt.
This work has not been recognised or valued, either economically or socially.
DanishDet er anerkendt praksis, at vi anvender de geografiske navne på modparter.
It is established practice that we use the geographic names of counterparts.
DanishKan de ikke anerkende en regering, som de øvrige 24 lande har anerkendt?
Can they not recognise a government which has been recognised by the other 24?
DanishAjello er anerkendt som en værdsat medarbejder i fredsbestræbelserne.
Mr Ajello is already recognized as a valuable partner in the quest for peace.
DanishJeg glæder mig over, at man denne gang med det samme har anerkendt problemets omfang.
I am glad that we have understood the full extent of the problem right away this time.
DanishBulgarien er nu været anerkendt som en velfungerende markedsøkonomi siden 2002.
That is why a separate Accession Treaty for Bulgaria may be necessary.
DanishDet er for lidt til at blive anerkendt som helbredelsesmetode og støttet økonomisk.
That is not enough for them to be recognized as therapies and receive financial support.
DanishDet bliver der tilskyndet til, og det bliver anerkendt på en positiv måde af Kommissionen.
That is being encouraged and acknowledged in a positive way by the Commission.
DanishDer er kun et Cypern: Republikken Cypern, som er internationalt anerkendt.
There is only one Cyprus: the Republic of Cyprus, which is internationally recognised.
DanishJeg mener, at professor Dormont er internationalt anerkendt for sit arbejde med prionen.
Professor Dormont's work on prions has, I believe, met with international recognition.