Dansk-engelsk oversættelse af "anførselstegn"

DA

"anførselstegn" engelsk oversættelse

DA

anførselstegn {flertal}

volume_up
anførselstegn
efter titlen eller uddraget omsluttet af anførselstegn.
for the title or snippet enclosed in quotation marks.
Hr. formand, " Europa " i anførselstegn står efter min gruppes mening af og til for nævenyttighed.
Mr President, in my group " Europe ", in quotation marks, quite often stands for a meddlesome attitude.
Hvad det øvrige angår, har man nu i mange år overalt i den vestlige verden foretaget» forsøg« - og jeg sætter dette ord i anførselstegn - med vedvarende energi.
Apart from this, " experiments ' - I put the word in quotation marks - " experiments ' in the field of renewable energy have been going on for years throughout the western world.

Eksempelsætninger "anførselstegn" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg siger det med anførselstegn, hvordan tolkene så vil oversætte anførselstegnene.
I put inverted commas around this, however the interpreters may translate these.
DanishArgumentet skal begynde med en skråstreg og være omgivet af anførselstegn.
The argument must begin with a forward slash and be in quotes.
DanishHr. formand, " Europa " i anførselstegn står efter min gruppes mening af og til for nævenyttighed.
Mr President, in my group " Europe ", in quotation marks, quite often stands for a meddlesome attitude.
DanishUafsluttet streng i kode: afsluttende anførselstegn forventet
Unterminated String in tag: closing quote expected
Danishefter titlen eller uddraget omsluttet af anførselstegn.
for the title or snippet enclosed in quotation marks.
DanishDen vigtigste optræden, i anførselstegn, under topmødet i Istanbul var præsident Jeltsins, der kom for at redegøre for tjetjenienpolitikken.
The most important person to take the floor - in inverted commas - during the Istanbul Summit was President Yeltsin, who came to explain his policy towards Chechnya.
DanishHvad det øvrige angår, har man nu i mange år overalt i den vestlige verden foretaget» forsøg« - og jeg sætter dette ord i anførselstegn - med vedvarende energi.
Apart from this, " experiments ' - I put the word in quotation marks - " experiments ' in the field of renewable energy have been going on for years throughout the western world.