Dansk-engelsk oversættelse af "angå"

DA

"angå" engelsk oversættelse

DA

angå {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "angå" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDette vil især angå spørgsmålet om, hvor længe man opbevarer akter.
That would specifically relate to the question of how long any records are retained.
DanishDenne bedømmelse må imidlertid ikke angå deres personlige overbevisning eller religiøse holdning.
It therefore comes as no surprise that each of us appraises each of these Commissioners differently.
DanishDenne konsensus skal angå det finansielle overslag.
This consensus must encompass the financial perspective.
DanishDesuden skal det nye program ikke kun angå de 15 medlemsstater, men også de 10 nye medlemmer.
Similarly, the new programme will apply not just to the fifteen Member States, but to the ten new Member States as well.
DanishDet skal angå reformen af landbrugspolitikken.
It must encompass the reform of the agricultural policy.
DanishDen kan ikke kun angå lufthavnens ledelse.
It cannot come only from the airport administration.
DanishDen må derfor angå alle EU ' s institutioner, og ikke mindst Parlamentet, der jo repræsenterer alle EU ' s borgere.
This policy must therefore involve all EU institutions, especially Parliament, as this is the body that represents all European citizens.
DanishDenne bedømmelse skal angå kommissærernes kompetence, og her er det værd at erindre, at høringerne altovervejende har været positive, mere end 80 %.
If this were one day the case, this House would no longer be a Parliament but a court of opinion with a morbid taste for censure.
DanishNedgangen bør udelukkende angå importen og ikke de europæiske producenters indtægter, som man bør træffe enhver passende foranstaltning for.
The only thing we should be reducing are imports, not the income of European farmers, and every suitable measure should be taken in order to do so.
DanishHvis det sker, vil det senest da være et yderligere argument for, at dette problem nødvendigvis må angå verdenssamfundet og naturligvis også Den Europæiske Union.
This would then undoubtedly be a problem and a further matter for the world community and, of course, the European Union to deal with.
DanishKontrollen fra Fællesskabets side vil angå måden, hvorpå de nationale sikkerhedsmyndigheder udfører deres opgaver.
The aim is to ensure that high levels of nuclear safety are maintained in the EU, given that the system to be implemented will fall within the competencies of national safety authorities.
DanishDe strategiske ansatser til omgrupperinger i dette budget skal på grund af den høje andel af obligatoriske udgifter og flerårige programmer først og fremmst angå indenrigs- og udenrigspolitikkerne.
The strategic approach to restructuring this budget must focus on internal and foreign policies because they account for a large share of compulsory expenditure and multiannual programmes.