Dansk-engelsk oversættelse af "angivelige"

DA

"angivelige" engelsk oversættelse

DA

angivelige {adjektiv}

volume_up
1. formel
angivelige (også: formodet)
volume_up
putative {adj.} [form.]

Eksempelsætninger "angivelige" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAllerførst: Alle de spørgsmål, der vedrører angivelige resultater, er irrelevante.
First, all the questions relating to supposed results are pointless.
DanishKommissionens angivelige interesse for olivenolies kvalitet er en hyklerisk afledning.
The Commission's alleged interest in the quality of olive oil is misleading and hypocritical.
DanishPåskuddet for dette hastværk er EU ' s angivelige interesse for den dalende valgdeltagelse.
The pretext for the hurry is the EU's alleged concern at the increasingly poor turnout at elections.
DanishI stedet beklager ordføreren den angivelige " uberettigede påberåbelse " af asylretten i Europa.
Instead, the rapporteur complains that people " wrongfully lay claim " to the right of asylum in Europe.
DanishHvad kan vi kalde en tankegang, som for at straffe en mand, der angiveligt undertrykker sin befolkning, straffer hans angivelige ofre?
What sort of logic is it which, in order to punish the supposed suppressor of a people, punishes his supposed victims?
DanishJeg har med stor bekymring noteret mig rapporten om angivelige tvangssteriliseringer af kvinder i Slovakiet, som tilhører roma-mindretallet.
I read the report on the alleged forced sterilisation of women from the Roma minority in the Slovak Republic with great concern and consternation.
DanishDer er en stigende nationalisme i Rusland, som vi har hørt, og en stigende desillusionering med hensyn til de vestligt inspirerede reformers og værdiers angivelige fiasko.
There is a growing tide of nationalism in Russia, as we have heard, and growing disenchantment with the perceived failure of Western-inspired reform and values.
DanishFor heller ikke her er de angivelige sundhedsattester, der forelægges, overhovedet kontrolleret, og vi kender den gamle sentens: Ti videnskabsmænd, ti meninger.
For once again, the supposed evidence of harmlessness that was produced has not been checked at all and we all know the old saying about ten scientists and ten different opinions.
DanishDet første problem er, at nægtelsen af at anføre revisionserklæringen hvert år i medierne bliver set som en indikator for den angivelige eller faktiske tilstand af råddenskab i EU-finanserne.
Problem number one: every year the media present the refusal to issue a declaration of assurance as an indication of the alleged or actual state of corruption in EU finances.
DanishDe hemmelige protokoller videregives derefter til de amerikanske ambassader, således at den ansvarlige ambassadør kan påvirke de ordregivende regeringer mod disse angivelige bestikkelsesforsøg.
The agencies ' intelligence reports are then forwarded to US embassies so that the ambassador to the awarding country can influence the host government by making it aware of the bribery allegations.