Dansk-engelsk oversættelse af "angreb"

DA

"angreb" engelsk oversættelse

EN
EN
DA

angreb {et}

volume_up
1. generel
angreb
De fleste af os har indset, at et angreb på USA er et angreb på os.
Most of us have realised that an attack on the United States is an attack on ourselves.
Et angreb på USA er et angreb på resten af den civiliserede verden og omvendt.
An attack in the United States is also an attack on the rest of the civilised world, and vice versa.
Endelig et citat fra den 11. september: " et angreb på én er et angreb på os alle ".
Finally, a quotation after September 11: 'an attack upon one is an attack upon us all
angreb (også: byrde, gebyr, ladning, last, læs, sats)
Jeg formoder, at det er yderst ironisk, at det er mig som overbevist euroskeptiker, der er blevet bedt om at lede dette angreb i dag.
I suppose that there is great irony in all this in that, as a very committed eurosceptic, I have been asked to lead this charge today.
Det eneste jeg er ked af er, at angrebet kun blev udført med heste, for det skulle have været udført af kampvogne!
The only thing I regret is that the charge was only made with horses, because what we needed was tanks.
angreb (også: aggression)
Vi husker, at Irak den 20. august 1990 invaderede Kuwait i et ensidigt angreb, som blev fordømt af alle.
We recall that on 20 August 1990 Iraq invaded Kuwait in a unilateral act of aggression that was universally condemned.
Den strenge kontrol fra Parlamentets side er ikke udtryk for et angreb, men udtryk for at få bekræftet systemernes brugbarhed.
Strict monitoring by Parliament is not an act of aggression, it is an act to safeguard the good reputation of the institutions.
Om: Tyrkiske kampflys krænkelser af det græske luftrum Cypern, der om ganske få år vil blive optaget i EU, udsættes til stadighed for tyrkiske angreb.
Subject: Violations of Cypriot airspace by Turkish fighter-planes Cyprus, a country which is due to join the EU within the next few years, is continuously subjected to Turkish aggression.
angreb (også: fornærmelse, krænkelse)
volume_up
offense {substantiv} [am.eng.]
angreb (også: voldsomt angreb)
Det er forfærdeligt at være vidne til de rystende angreb på minoriteter i Egypten.
The appalling onslaught against minorities in Egypt is terrifying to behold.
De er desorienterede og bange over det, de ser som et ubarmhjertigt, voldsomt angreb på bananordningen fra amerikansk side.
They are bewildered and frightened by what they see as a relentless onslaught on the banana regime by the United States.
angreb (også: razzia, indhug)
2. militær
angreb (også: indfald)
volume_up
raid {substantiv}
Vi har før gang på gang set den slags angreb, også af grovere karakter.
There have been repeated, even more savage raids in the past.
Jeg kan bl.a. minde om det væbnede angreb på den tidligere præsident for associationen, Akin Birdal, som flere gange blev udsat for beskydninger.
I need only remind you of the armed raid on the previous president of the Association, Akin Birdal, who was repeatedly fired on.
Men hvem kan benægte, at de angreb ikke har fået undertrykkelsen og deportationen af kosovoalbanerne til at stige dramatisk?
But who can deny that the raids have dramatically increased the persecution and deportation of the Kosovars?
angreb
3. sport
angreb

Eksempelsætninger "angreb" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDesværre er dette ikke det første angreb på en ikke-muslimsk præst i dette land.
Sadly, this is not the first attack on a clergyman, a non-Muslim, in that country.
DanishDet er som primær ret i traktaten et direkte angreb på Parlamentets rettigheder.
This, as primary law within the Treaty, is a direct attack on Parliament's rights.
DanishLigesom angreb på flygtningelejre hører mord og bortførelser til dagens orden.
Like the attacks on the refugee camps, killings and kidnappings have become common.
DanishDet er forfærdeligt at være vidne til de rystende angreb på minoriteter i Egypten.
The appalling onslaught against minorities in Egypt is terrifying to behold.
DanishVi truer dem med en gentagelse af det spekulationsprægede angreb på deres valuta.
We threaten them with a repeat of the speculative attack on their currency.
DanishJeg angreb eller behandlede slet ikke nogen fra Luxembourg forkert, så vidt jeg ved.
I certainly did not attack or ill use anyone in Luxembourg, or at least I hope not.
DanishI forgårs mistede ni mennesker livet ved et angreb på en indisk militærlejr.
The day before yesterday, an attack on an Indian army camp claimed 9 victims.
DanishDisse angreb har desuden krævet mange civile ofre, deriblandt adskillige børn.
Moreover, those attacks are causing numerous civilian casualties, including children.
DanishDette angreb på USA i september forårsagede et enormt chok og stor sorg for alle.
This attack on the United States in September brought enormous shock and sorrow to all.
DanishSå kan der naturligvis være fornuft i at forhindre et sådant angreb eller anslag.
It may, then, make sense, of course, to prevent such an attack or strike.
DanishSchulz har anklaget alle medlemmerne i min gruppe gennem sit nylige angreb på hr.
Mr Schulz impugned all the members of my group when he attacked Mr Berthu just now.
DanishTraditionelle styrker besvarede omgående dette angreb på det katolske Spanien.
Traditional forces immediately responded to this attack on Catholic Spain.
DanishDesværre har mange af køreplanens aspekter været og er fortsat under angreb.
Unfortunately, many aspects of the roadmap have, and continue, to come under attack.
DanishKina afholder med jævne mellemrum militærmanøvrer, der simulerer et angreb på Taiwan.
China regularly stages military manoeuvres that simulate an attack on Taiwan.
DanishVi ved alle, at de første angreb fandt sted i Budapest for et par uger siden.
We all know that the first assaults took place a few weeks ago in Budapest.
DanishDet er meget ofte skydeskive for mangfoldige angreb af økonomiske og politiske grunde.
It is very often a target of multiple attacks for financial and political reasons.
DanishHr. formand, jeg vil gerne støtte ordføreren mod dette angreb fra hans egne.
Mr President, I want to support the rapporteur against that attack from his own side.
DanishAngrebene, som ikke er andet end kirurgiske angreb, som i Irak, må stoppe.
We must stop these strikes that are no more surgical than they were in Iraq.
DanishAlavanos, det angreb på rådsformandskabet tilbageviser jeg på det bestemteste.
Mr Alavanos, I reject quite categorically your attack on the presidency.
DanishDer var ingen hjælp at hente hos Folkeforbundet, da Stalin angreb Finland.
Human suffering, whether it is in one’ s own or another country, is always the same.