Dansk-engelsk oversættelse af "angribe"

DA

"angribe" engelsk oversættelse

DA

angribe {verbum}

volume_up
1. generel
Det Europæiske Fællesskab er ikke blevet opbygget for at angribe eller true nogen.
This European Community was not built to attack anybody nor to threaten anybody.
De vil bruge ethvert påskud til at angribe USA og dets europæiske allierede.
They will use any pretext to attack the United States and its European allies.
Men vi skal også resolut angribe filosofien bag denne debat.
But we must also resolutely attack the philosophy of this debate.
angribe (også: belejre, belemre, plage)
2. militær
angribe
volume_up
to raid {vb.} [am.eng.]

Eksempelsætninger "angribe" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet Europæiske Fællesskab er ikke blevet opbygget for at angribe eller true nogen.
This European Community was not built to attack anybody nor to threaten anybody.
DanishDe vil bruge ethvert påskud til at angribe USA og dets europæiske allierede.
They will use any pretext to attack the United States and its European allies.
DanishEller er der nogen, der kan fortælle os, hvordan man kan angribe med personelminer?
Or can someone tell me how anti-personnel mines could be used in an attack?
DanishDet er ikke tilstrækkeligt at angribe dem, der beriger sig ved menneskehandel.
It is not enough to denounce the crooks that make money by trafficking in human beings.
DanishHvornår får vi 300.000 mennesker til at angribe sygdomme i de fattige lande?
When would we get 300 000 people to attack disease in the poor countries?
DanishNej til at bruge det som et redskab til at angribe Den Europæiske Union med.
No to using it as an instrument with which to attack the European Union.
DanishKan han sige, om Den Europæiske Union virkelig agter at angribe Nordkorea?
Perhaps he could tell us if the European Union really does intend to invade North Korea.
DanishDerfor må generalerne først angribe, når politikerne har givet op.
That is why the generals should only intervene after the politicians have failed.
DanishEn krig vil altid være beskidt, fordi formålet med den er at angribe menneskeliv.
War is always dirty because its objective is to attack human life.
DanishOg for at hjælpe kunsten må vi støtte ophavsretten og ikke kritisere og angribe den.
To assist artistic creation, we must support copyright rather than criticise and attack it.
DanishDet forekommer at være en meget langsommelig proces, hvis man skal angribe det 15 gange.
It seems to be a very long-winded process if it has to be challenged 15 separate times.
DanishKommissionen må her blive mere aktiv som problemløser og angribe obstruerende lande.
Here the Commission must be more active as a problem solver and attack obstructing countries.
DanishMed denne kriminelle handling ønskede man at angribe alle vores fælles værdier og selve friheden.
This criminal action is an attack on all our common values and on freedom itself.
DanishVed at angribe dem i stedet for selve problemet har gruppeformændene forspildt en chance i dag.
The need for continued reform of our and the Commission procedures is urgent.
DanishSom Parlament vil vi angribe kommissæren, hvis agenturet begår fejl.
We here in Parliament shall come down on the Commissioner if the agency makes mistakes.
Danishog de sammensvor sig alle om at drage hen og angribe Jerusalem og fremkalde Forvirring der.
And conspired all of them together to come and to fight against Jerusalem, and to hinder it.
DanishIndimellem skal det også være muligt at angribe, for at denne europæiske model kan fungere.
They must even be able to vent their anger on occasion so that this European model can work.
Danishog Kaldæerne skal vende tilbage og angribe denne By indtage og afbrænde den.
And the Chaldeans shall come again, and fight against this city, and take it, and burn it with fire.
DanishVi kender allerede til planer om at angribe Genova, Paris og andre steder.
We already know of plans to attack Genoa, Paris and elsewhere.
DanishSå lad os lytte til, hvad kommissær Fischler har at sige, og angribe eller støtte politikken.
So let us listen to what Commissioner Fischler has to say, and attack or support the policy.