Dansk-engelsk oversættelse af "anholde"

DA

"anholde" engelsk oversættelse

DA

anholde [anholder|anholdt] {verbum}

volume_up
Men det er jo ikke op til nødhjælpsarbejderne at skille eller anholde folk.
But it is no part of the aid workers ' function to separate or arrest people.
Man havde nemlig ganske givet kunnet anholde visse krigsforbrydere, men man gjorde det ikke.
We could have arrested certain war criminals perfectly easily, but we did not do so.
Det egentlige problem er, at den har udstedt 21 arrestordrer, og at der ingen er til at anholde de anklagede og heller ingen til at udvise dem.
Its real problem is that 21 arrest warrants have been issued and that no one can be found to arrest the alleged criminals or to extradite them.

Eksempelsætninger "anholde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen det er jo ikke op til nødhjælpsarbejderne at skille eller anholde folk.
But it is no part of the aid workers ' function to separate or arrest people.
DanishMan havde nemlig ganske givet kunnet anholde visse krigsforbrydere, men man gjorde det ikke.
We could have arrested certain war criminals perfectly easily, but we did not do so.
DanishAt bekæmpe terrorisme er mere end blot at forfølge og anholde forbryderne og trøste ofrene.
Mr President, I admit that I am not neutral in relation to the fight against terrorism.
DanishDette organ har således haft held til at knuse og anholde omkring femten netværk om året.
This body has succeeded in breaking up and halting the activities of around fifteen criminal networks per year.
DanishMen at kontrollere vil ikke kun sige at anholde uredelige embedsmænd.
But controls are not just to catch prevaricators.
DanishUNMIK må sørge for, at der skabes en lovgivningsmæssig ramme, så man kan anholde gerningsmændene, sætte dem bag tremmer og straffe dem.
UNMIK must ensure that there is a legal framework, so that the culprits can be caught, put behind bars and punished.
DanishHvis generalen imidlertid er et andet sted, jeg ved ikke hvor, kan vi ikke forpligte kroaterne til at anholde ham, hvis han ikke er i Kroatien.
Indeed, that organisation has several wings, including a parliamentary wing, because it is represented in the Lebanese Parliament.
DanishDet egentlige problem er, at den har udstedt 21 arrestordrer, og at der ingen er til at anholde de anklagede og heller ingen til at udvise dem.
Its real problem is that 21 arrest warrants have been issued and that no one can be found to arrest the alleged criminals or to extradite them.
DanishForhåbentlig vil det snart lykkes at anholde den faldne enehersker over Mesopotamien og hans to sønner, såfremt de fortsat er i live.
It is to be hoped that we will not have too long to wait for the fallen absolute ruler of Mesopotamia and his two sons to be arrested, if they are still alive.
DanishUSA, der var offer for attentaterne den 11. september, var fuldt ud i deres ret til at anholde, anklage og dømme alle de formodede medskyldige bag disse attentater.
The whole world can see this place where there is no law, this legal black hole as Amnesty International calls it, but does nothing.
DanishJeg stemmer for ændringsforslagene i Martinez-betænkningen, men samtidig vil jeg gerne anholde de fejlagtige påstande, der forekommer i begrundelsen.
I am voting for the amendments in the Martinez report but should nevertheless like to state my objection to the erroneous statements made in the section on bread.
DanishDe skal gøre alt, hvad der står i deres magt, for at undgå, at der sker attentater, og for at anholde gerningsmænd og bagmænd, noget der desværre ikke altid er sket.
They must do everything they can to prevent attacks and to arrest their perpetrators and instigators, something which unfortunately has not always happened.
DanishAt give udenlandsk politi ret til at overtage observationen eller anholde personer i en anden medlemsstat betyder selvfølgelig, at arbejdet kan effektiviseres.
Giving foreign police the right to take over surveillance or make arrests in another Member State obviously means that the work concerned can be done more efficiently.
DanishDe syriske myndigheder er kendt for at anholde civilsamfundaktivister og forsvarsadvokater i politiske sager samt deltagerne i udenlandske menneskerettighedskonferencer, når de vender hjem.
Mr President, the European Parliament has raised the question many times of infringements of human rights and basic political freedoms in Syria.