Dansk-engelsk oversættelse af "Ankara"

DA

"Ankara" engelsk oversættelse

EN
EN

"Ankara" dansk oversættelse

DA
DA

Ankara {egennavn}

volume_up
1. geografi
Ankara
Kommissionen foreslår en streng erstatningsansvarsordning - på finsk ankara vastuu.
The Commission proposed strict responsibility - in Finnish 'ankara vastuu '.
Hvorfor vælger medlemsstaterne ikke simpelthen et solidt naboskab med Ankara?
Why do the Member States not simply opt for a solid neighbourhood programme with Ankara?
Tyrkiets forpligtelser omfatter overholdelse af Ankara-protokollen.
Turkey’ s commitments include respect for the Ankara Protocol.
EN

Ankara {egennavn}

volume_up
1. geografi
Ankara
The Commission proposed strict responsibility - in Finnish 'ankara vastuu '.
Kommissionen foreslår en streng erstatningsansvarsordning - på finsk ankara vastuu.
Why do the Member States not simply opt for a solid neighbourhood programme with Ankara?
Hvorfor vælger medlemsstaterne ikke simpelthen et solidt naboskab med Ankara?
Turkey’ s commitments include respect for the Ankara Protocol.
Tyrkiets forpligtelser omfatter overholdelse af Ankara-protokollen.

Eksempelsætninger "Ankara" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKommissionen foreslår en streng erstatningsansvarsordning - på finsk ankara vastuu.
The Commission proposed strict responsibility - in Finnish 'ankara vastuu '.
DanishFor det andet undertegnede Tyrkiet den 29. juli tillægsprotokollen til Ankara-aftalen.
Second, Turkey signed the Additional Protocol to the Ankara Agreement on 29 July.
DanishHvad endelig Cypern angår, er vi enige om, at Ankara-protokollen skal ratificeres.
Finally, as for Cyprus, we agree that the Ankara Protocol needs ratifying.
DanishDet var, at det udstrakte sin gennemførelse af Ankara-protokollen til at omfatte Cypern.
That was that it extend implementation of the Ankara Protocol to include Cyprus.
DanishVi forventer, at Tyrkiet fuldt ud vil gennemføre tillægsprotokollen i Ankara-aftalen.
We expect Turkey to implement fully the Additional Protocol of the Ankara Agreement.
DanishHvorfor vælger medlemsstaterne ikke simpelthen et solidt naboskab med Ankara?
Why do the Member States not simply opt for a solid neighbourhood programme with Ankara?
DanishMen Kommissionen og Rådet ønsker også positive signaler fra Ankara.
But the Commission and the Council also hope for positive signals from Ankara.
DanishI mit eget parlament stemte jeg ligeledes for indledningen af forhandlinger med Ankara.
I also voted in our Parliament for the door to be opened to Ankara.
DanishNu forsøger Ankara på ny at presse EU til at fastsætte en dato for indledning af forhandlingerne.
Ankara is now once again trying to press the EU for a date to open the negotiations.
DanishHr. formand, for to uger siden mødte vi Akin Birdal i Ankara på EU-delegationens kontor.
Mr President, two weeks ago, we met Akin Birdal in Ankara at the offices of the EU delegation.
DanishFor ser De, Beograd kan bombes, men ikke Moskva, Beijing eller Ankara.
You see, Belgrade can be bombed, but not Moscow, Beijing or Ankara.
DanishNu er manden igen fængslet, præcis på det tidspunkt, hvor en række af vores kolleger besøgte Ankara.
He is now in prison again, at the very time that a number of our MEPs visited Ankara.
DanishJeg hørte hans tale, som han holdt på menneskerettighedskonferencen i Ankara, og jeg svarede på den.
I listened to his speech to the human rights conference in Ankara, and responded to it.
DanishDen offentlige anklagers opfattelser i Ankara kender jeg udmærket.
I am very well aware of the views of the Ankara public prosecutor.
DanishOtte civilklædte bevæbnede mænd kom ind på foreningens kontor i Ankara.
Eight armed civilians entered the offices of the Committee for the Defence of Human Rights in Ankara.
DanishTyrkiets forpligtelser omfatter overholdelse af Ankara-protokollen.
Turkey’ s commitments include respect for the Ankara Protocol.
DanishFor at opsummere kan jeg sige, at Bruxelles angiveligt beder Ankara om for meget på dette vigtige område.
In any EU Member State, a governor would have had to step down for that.
DanishEU bør ikke være bange for Ankara, og Ankara bør ikke være bange for Diyarbakir.
It is necessary for the village guard system to be abolished and for the 10 % clause for elections to be reduced.
DanishDet er et andet signal til Bruxelles om, hvordan situationen virkelig er i Ankara.
This urgent warning, issued by a member of the Turkish Academy of Sciences a month or so ago, was published in the.
DanishHr. formand, Ankara sætter endnu ikke kursen mod Europa gennem en utvetydig reformpolitik.
Mr President, Ankara has still not set a course for Europe by implementing an unequivocal policy of reform.

Synonymer (engelsk) for "Ankara":

Ankara