Dansk-engelsk oversættelse af "anklagemyndighed"

DA

"anklagemyndighed" engelsk oversættelse

DA

anklagemyndighed {en}

volume_up
1. generel
anklagemyndighed (også: offentlig anklager)
Hvilke kernekompetencer ville den europæiske anklagemyndighed have?
What would be the core competences of the European public prosecutor?
Idéen om indførelse af en fælles europæisk anklagemyndighed bør skrottes.
The idea of introducing a common European public prosecutor should be scrapped.
Derfor står emnet anklagemyndighed naturligvis fortsat på dagsordenen.
So the issue of a European public prosecutor is still on the agenda, of course.
2. jura
anklagemyndighed (også: anklager)
Idéen om indførelse af en fælles europæisk anklagemyndighed bør skrottes.
The idea of introducing a common European public prosecutor should be scrapped.
Derfor står emnet anklagemyndighed naturligvis fortsat på dagsordenen.
So the issue of a European public prosecutor is still on the agenda, of course.
Forslaget om at oprette en offentlig anklagemyndighed i Europa er meget følsomt.
The proposal to set up a European public prosecutor service is a very sensitive one.

Eksempelsætninger "anklagemyndighed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi støtter forslaget om den europæiske anklagemyndighed og dennes uafhængighed.
We support the idea of a European Prosecution Office and its being independent.
DanishVi har ligeledes stemt imod oprettelsen af en fælles europæisk anklagemyndighed.
We have also voted against establishing a common European prosecution service.
DanishForslaget om at oprette en offentlig anklagemyndighed i Europa er meget følsomt.
The proposal to set up a European public prosecutor service is a very sensitive one.
DanishDet drejer sig i så fald om en europæisk anklagemyndighed med begrænsede opgaver.
This would then be a European Public Prosecution Office with a limited brief.
DanishNu spørger De med rette: Hvilke opgaver skulle en europæisk anklagemyndighed have?
You are right to ask now what the duties of the European Public Prosecutor might be.
DanishMindre logisk er det, at ordføreren opfordrer til en europæisk anklagemyndighed.
Less logically, however, the rapporteur advocates a European public prosecutor's office.
DanishIdéen om indførelse af en fælles europæisk anklagemyndighed bør skrottes.
The idea of introducing a common European public prosecutor should be scrapped.
DanishMen vi skal ikke have en fælles anklagemyndighed eller en fælles strafferet.
But we do not want a common prosecution service or a common criminal justice system.
DanishDerfor står emnet anklagemyndighed naturligvis fortsat på dagsordenen.
So the issue of a European public prosecutor is still on the agenda, of course.
DanishJeg er derfor ikke tilhænger af en generel europæisk anklagemyndighed.
I am, therefore, not in favour of a general European Public Prosecution Office.
DanishDet resterende kvantum på 700 tons blev beslaglagt af den hollandske anklagemyndighed.
The remaining quantity of 700 tonnes were seized by the Dutch prosecutor.
DanishDerfor foreslår jeg, at vi efter " figur« indføjer " en form for europæiske anklagemyndighed«.
So after " figure ', I would like to insert " some type of European attorney '.
DanishVi skal ikke have en fælles europæisk strafferet eller anklagemyndighed.
We should not have a common European criminal law or public prosecutor.
DanishI denne sammenhæng er Parlamentets forslag om en europæisk anklagemyndighed interessant.
Parliamentʼ s proposal of a European public prosecutor is of interest in this connection.
DanishFor 14 dage siden betegnede De mig som protagonist for den europæiske anklagemyndighed.
A fortnight ago, you described me as a champion of the European State Financial Prosecutor.
DanishJeg er absolut ikke interesseret i en anklagemyndighed på EU-niveau.
I am not interested in seeing some kind of EU-level public prosecution service set up.
DanishDet er grunden til, at vi ikke går ind for skabelsen af en europæisk anklagemyndighed.
This is the reason why we are not in favour of creating a European Public Prosecutor's Office.
DanishDet vil sige, at vi hverken er politi- eller anklagemyndighed.
This means that we are not a criminal investigation department, nor a police force.
DanishDen vigtigste er oprettelsen af en EU-anklagemyndighed i en række etaper.
The most important is the creation of a European Ministry for Public Affairs in various stages.
DanishRepræsentanten fra den offentlige anklagemyndighed var ikke til stede ved alle operationer.
The representative of the public prosecutor's office was not present during all operations.
Andre ord i vores ordbog