Dansk-engelsk oversættelse af "anklagere"

DA

"anklagere" engelsk oversættelse

DA

anklagere {flertal}

volume_up
anklagere (også: angivere)
"Jeg vil forhøre dig når også dine Anklagere komme til Stede.
I will hear thee, said he, when thine accusers are also come.
Commanding his accusers to come unto thee: by examining of whom thyself mayest take knowledge of all these things, whereof we accuse him.

Eksempelsætninger "anklagere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVed andre krigsretsdomstole er der som regel kun udenlandske dommere og anklagere.
Normally, in other war crime courts, there are only foreign judges and prosecutors.
DanishResultatet bliver så, at anklagere og politi har svært ved at arbejde effektivt.
The result is that it becomes difficult for prosecutors and the police to work effectively.
DanishVi tror mere på Eurojust, der er et samarbejde mellem nationale offentlige anklagere.
We have more confidence in Eurojust, where prosecutors from the individual nations cooperate.
DanishDe kan ikke bare overlade det til en række offentlige anklagere og dommere.
I might add that I believe we should be holding this debate in Brussels rather than in Strasbourg.
Danishat støtte uddannelse af dommere og anklagere samt andet personale i retsvæsenet
support the training of the judiciary and judicial staff;
DanishEt af disse programmer, GROTIUS, retter sig mod dommere, anklagere og andre i retssystemet.
One of the programmes, Grotius, is aimed at judges, prosecutors and others within the legal system.
DanishAnklagere giver sig meget sjældent i lag med disse forbrydelser.
It is extremely rare for prosecutors to deal with these crimes.
Danish"Jeg vil forhøre dig når også dine Anklagere komme til Stede.
I will hear thee, said he, when thine accusers are also come.
DanishGenève-appellen fra en række anklagere giver os andre eksempler på, hvorfor der må gøres noget.
The appeals to Geneva from a number of prosecutors are another example of why something has to be done.
DanishVi synes, at anklagere skal have en selvfølgelig ret til selv at bestemme, om der skal rejses tiltale.
We think that the prosecutor should have a natural right to decide whether or not to instigate a prosecution.
DanishF.eks. føler dommere og offentlige anklagere sig omsider frie, befriet for den byrde, som politisk indflydelse indebærer.
Judges and public prosecutors feel free at long last, free from the burden of political influence.
DanishDomstolen har en usædvanlig struktur med deltagelse af både internationale og cambodjanske dommere og anklagere.
The tribunal has an unusual framework for participation of both international and Cambodian judges and prosecutors.
DanishEurojust, der består af offentlige anklagere, retsembedsmænd og polititjenestemænd, har fået al opmærksomhed.
Eurojust, made up of public prosecutors, magistrates and police liaison officers, has become the object of everyone's attention.
DanishHvad angår styringen af menneskelige ressourcer i EU, fungerer medlemmerne af Kommissionen både som anklagere og dommere.
With regard to human resources management in the EU the Members of the Commission act as both prosecutors and judges.
DanishFor det første skal vi ikke optræde som fredelige psykoterapeuter i ét land og ubarmhjertige offentlige anklagere i et andet.
First, we should not be mild-mannered psychotherapists in one country and unrelenting public prosecutors in another.
DanishDet er vigtigt, at anklagere og dommere får al den støtte, som kræves for et effektivt retligt samarbejde i Europa.
It is important that prosecutors and judges are given all the support necessary for an efficient judicial cooperation in Europe.
DanishDet er dog vigtigt og ønskværdigt, at der findes europæiske anklagere i alle medlemsstater, og at disse samarbejder.
It is nonetheless important and desirable that there should be European prosecutors in each Member State and that they should cooperate.
Danishog bød hans Anklagere komme til dig.
Commanding his accusers to come unto thee: by examining of whom thyself mayest take knowledge of all these things, whereof we accuse him.
DanishVi skal ikke være anklagere.
DanishKort sagt, vi optræder i dag som anklagere, men vi skal huske på, at Parlamentet i morgen selv er den anklagede.
In short, today we are quite rightly acting as the plaintiff, but we need to be very aware of the fact that, tomorrow, we will be in the dock ourselves.