Dansk-engelsk oversættelse af "anlægsarbejde"

DA

"anlægsarbejde" engelsk oversættelse

DA

anlægsarbejde {et}

volume_up
anlægsarbejde
Støj fra fly har formentlig den største profil i dag i Europa, mens støj fra vejtrafik og støjkilder såsom tog og bygge- og anlægsarbejde normalt er det største problem på lokalt plan.
Aviation noise probably has the highest profile today in Europe, while locally noise from road traffic and sources such as trains and construction work is usually the biggest problem.

Eksempelsætninger "anlægsarbejde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMan skal være opmærksom på jordforureningen, anlægsarbejde, urbanisering af kystområderne osv.
We should pay particular attention to telluric pollution, to development, to the urbanisation of coastal areas, etc.
DanishVi ved alle sammen, at et anlægsarbejde i den størrelsesorden ikke kan gøres ugjort, efter at det er udført.
Ideally, we would like to be ready to issue this assessment during the course of the summer, at the end of this six-month period.
DanishMen dette kræver også regeringens støtte, således at noget af infrastrukturen i forbindelse med dette større anlægsarbejde bliver varetaget af denne.
But this also requires the support of the government so some infrastructure related to this major work will also be taken up by government.
DanishVi skal forsøge at opmuntre dem, men vi må respektere det, der står i traktaterne om, at uden en stats samtykke kan man ikke lave noget anlægsarbejde i dens territorium.
Ladies and gentlemen, certain amendments propose withdrawing or removing parts already integrated within the proposals of the Commission's Van Miert group and approved by the Council.
DanishStøj fra fly har formentlig den største profil i dag i Europa, mens støj fra vejtrafik og støjkilder såsom tog og bygge- og anlægsarbejde normalt er det største problem på lokalt plan.
Aviation noise probably has the highest profile today in Europe, while locally noise from road traffic and sources such as trains and construction work is usually the biggest problem.
DanishVi er alle bekendt med tilfælde, hvor borgerne ved et eller andet projekt eller anlægsarbejde har følt sig nødsaget til at vise deres indignation ved at demonstrere i gaderne eller i domstolene.
We are all aware of cases in which, when confronted with certain projects or installations, the citizens feel compelled to express their right to be indignant in the streets or in the courts.