Dansk-engelsk oversættelse af "anledning"

DA

"anledning" engelsk oversættelse

DA

anledning {en}

volume_up
Formandskabet ser derfor ingen anledning til at kommentere disse erklæringer.
The presidency therefore sees no occasion to comment on these statements.
thi idet Synden fik Anledning forførte den mig ved Budet og dræbte mig ved det.
For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me.
Min tilstedværelse bør i den anledning noteres til denne afstemning.
My presence should be noted on this occasion for this vote.
anledning (også: begivenhed, lejlighed)
volume_up
event {substantiv}
Begivenheder i Kina for nylig har også givet anledning til alvorlige bekymringer med hensyn til respekten for menneskerettighederne.
Recent events in China have also given rise to serious concerns related to respect for human rights.
Vi er kommet den borgernærhed, som vi ofte har ventet på med længsel, et skridt nærmere med denne sørgelige anledning.
These sad events have brought us closer to achieving the proximity to our citizens for which we have often longed.
Kort sagt, det er mit håb, at katastrofen ikke blot giver anledning til forbilledlig finansiel solidaritet, men også forbilledlig gennemførelse af hjælpeprogrammerne.
In any event, aid to Asia should not be at the expense of relief to other poverty-stricken areas such as Africa.

Eksempelsætninger "anledning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSituationen for kvinder i Saudi-Arabien giver anledning til betydelig bekymring.
The situation of women in Saudi Arabia is a matter of very considerable concern.
DanishDet er utvivlsomt et resultat, der kan give anledning til mange fortolkninger.
There is no question that this result can be interpreted in many different ways.
DanishDirektivet fra 1993 har givet anledning til mange problemer for dansk fagbevægelse.
The 1993 directive has caused many problems for the Danish trade union movement.
DanishDet er et punkt, der altid giver anledning til en vis debat og en vis diskussion.
This is a point which always gives rise to a degree of debate and discussion.
Danishthi idet Synden fik Anledning forførte den mig ved Budet og dræbte mig ved det.
For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me.
DanishDen giver anledning til alvorlig humanitær bekymring i Irland og andre medlemsstater.
It raises considerable humanitarian concerns in Ireland and other Member States.
DanishSpørgsmålet giver anledning til generel bekymring både her i Parlamentet og i Rådet.
The issue is a source of general concern in this House and indeed in the Council.
DanishDet giver selvfølgelig anledning til diskussion, og vi har også et par bemærkninger.
There will doubtless be quite a debate on it, and we too have one or two comments.
DanishTo spørgsmål, der er blevet diskuteret på det seneste, giver anledning til bekymring.
Two issues that were agreed and discussed recently give some cause for concern.
DanishF.eks. betaler man ikke husleje hver dag, så det giver ikke anledning til problemer.
For example, you do not pay your rent every day, so there is no problem there.
DanishOptakten til valgene har været voldelig og har givet anledning til bekymring.
The run-up to the elections has been violent and has given cause for concern.
DanishVi betragter det desuden som en anledning til at opnå en historisk aftale om Cypern.
We, too, see this as the moment to achieve an historic settlement with Cyprus.
DanishAlt andet ville være en skandale og give anledning til en kraftig politisk reaktion.
Anything less would be a scandal and would create a strong political reaction.
DanishHele processen - og jeg har virkelig studeret den - giver anledning til tvivl overalt.
The whole process, which I have studied very closely, raises all sorts of doubts.
DanishJeg vil også forklare, hvorfor jeg i dagens anledning er klædt i cowboybukser.
I should also like to mention that I am wearing jeans in honour of the day.
DanishDen utilstrækkelige koordinering på dette område giver stadig anledning til bekymring.
We are still concerned about insufficient coordination in this particular area.
DanishKommissionen ser ingen anledning til at udføre nogen undersøgelse på området.
The Commission does not consider it appropriate to undertake a study of this matter.
DanishDer er en stigende voldsspiral i Kosovo, hvilket giver anledning til stor bekymring.
There is an increasing spiral of violence in Kosovo which is deeply worrying.
Danish" Og David sendte Folk for at vise ham Deltagelse i Anledning af hans Faders Død.
And David sent to comfort him by the hand of his servants for his father.
DanishIkke desto mindre er der spørgsmål, som i høj grad giver anledning til bekymring.
Nevertheless, there are issues which give considerable cause for concern.