Dansk-engelsk oversættelse af "Anne"

DA

"Anne" engelsk oversættelse

EN
EN

"Anne" dansk oversættelse

DA
DA
DA

Anne {egennavn}

volume_up
Anne
volume_up
Anne {egen.} (name)
Allans kone, Anne, og andre familiemedlemmer er her i dag på tilhørerpladserne.
Allan's wife, Anne, and other members of his family are with us in the gallery today.
Det er med stor tilfredshed, at jeg har modtaget betænkningen af vores kollega Anne Van Lancker.
It gives me great satisfaction to welcome the report from our colleague Anne Van Lancker.
Hvis multirecidivisten Dutroux var blevet retteligt straffet, ville Julie, Melissa, Anne og Efje stadig have været i live i dag.
If the multiple offender Dutroux had received his just punishment, Julie, Melissa, Anne and Efje would still be alive.
EN

Anne {egennavn}

volume_up
1. "name"
Anne
Allan's wife, Anne, and other members of his family are with us in the gallery today.
Allans kone, Anne, og andre familiemedlemmer er her i dag på tilhørerpladserne.
It gives me great satisfaction to welcome the report from our colleague Anne Van Lancker.
Det er med stor tilfredshed, at jeg har modtaget betænkningen af vores kollega Anne Van Lancker.
If the multiple offender Dutroux had received his just punishment, Julie, Melissa, Anne and Efje would still be alive.
Hvis multirecidivisten Dutroux var blevet retteligt straffet, ville Julie, Melissa, Anne og Efje stadig have været i live i dag.

Eksempelsætninger "Anne" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAllans kone, Anne, og andre familiemedlemmer er her i dag på tilhørerpladserne.
Allan's wife, Anne, and other members of his family are with us in the gallery today.
DanishHr. formand, kære kolleger, jeg takker Anne Van Lancker for den betænkning, som hun lægger frem.
Mr President, ladies and gentlemen, I wish to congratulate Mrs Van Lancker on her report.
DanishDet er med stor tilfredshed, at jeg har modtaget betænkningen af vores kollega Anne Van Lancker.
It gives me great satisfaction to welcome the report from our colleague Anne Van Lancker.
DanishDerfor glæder jeg mig over målsætningen med Kommissionens arbejde og Anne Van Lanckers betænkning.
I must therefore welcome the purpose of the Commission's work and of Mrs Van Lancker's report.
DanishJeg takker ordføreren, Anne Elisabet Jensen, for det gode arbejde, som hun har udført.
Supporting this report now is a necessary condition for us all to benefit from this step forward for the Community in 2004.
DanishJeg har derfor stemt for Anne Laperrouzes betænkning.
I therefore voted in favour of the Laperrouze report.
Danish. - Hr. formand Først tak til Anne Ferreira for en fin betænkning, som desværre fik et par grimme buler i Miljøudvalget.
The Commission communication lists a number of unsustainable trends, predominantly climate change.
DanishAnne Van Lancker har netop været inde på det.
DanishAnne Jensen har allerede sagt en del.
DanishHvis multirecidivisten Dutroux var blevet retteligt straffet, ville Julie, Melissa, Anne og Efje stadig have været i live i dag.
If the multiple offender Dutroux had received his just punishment, Julie, Melissa, Anne and Efje would still be alive.
DanishSom ordføreren, Anne Van Lancker, påpeger, er det, selv om den sociale dialog er vigtig, nødvendigt, at der kommer noget konkret ud af den.
As the rapporteur, Mrs Van Lancker, emphasises, although social dialogue is important, it must produce tangible results.
DanishSom Anne Jensen vil jeg minde om hendes store bidrag til budgetproceduren, hendes renovering og modernisering.
Our budget, which we are presenting and on which we will vote on Thursday, must respect our priorities and be our main tool for implementing our political project.
DanishJeg vil også gerne - som jeg har gjort tidligere her i Parlamentet - nævne ambassadør Anne Andersons og de irske embedsmænds rolle.
I would also like to mention - as I have on previous occasions in this House - the role of Ambassador Anne Anderson and the Irish civil service.
DanishB5-0309 / 2003 af Maes, Rod, Lannoye, Schörling og Marie Anne Isler Béguin for Verts / ALE-Gruppen om Zimbabwe.
B5-0309/ 2003 by Mrs Nelly Maes, Mr Didier Rod, Mr Paul A. A. J. G. Lannoye, Mrs Inger Schörling and Mrs Marie Anne Isler Béguin, on behalf of the Verts/ ALE Group, on Zimbabwe.
DanishAnne Glase anslår i sin virkelig gode og velovervejede betænkning omfanget af sort arbejde i EU til at udgøre mellem 10 og 20 % af bruttonationalproduktet.
In her splendid and balanced report, Anne Glase estimates the volume of undeclared work in the EU at between 10 and 20 per cent of GNP.
DanishJeg har sammen med kollegerne Gérard Caudron og Anne Van Lancker indgivet et forslag til beslutning, fordi der her skal gøres en europæisk indsats.
Together with my colleagues Gérard Caudron and Anne Van Lancker, I have tabled a motion for a resolution, because there is European work to be done.
DanishDet er meget trist at indse, at vi i dag i Vesteuropa forsøger at skabe love, der straffer dem, der gemmer Anne Francks ufødte barnebarn.
It is very sad to realise that, today in Western Europe, we are trying to create laws that would punish those who are hiding Anne Frank's unborn grandchildren.
DanishRichard Howitt, ordfører for Udvalget om Sociale Anliggender, Anne Van Lancker, Joke Swiebel, Sarah Ludford og Arie Oostlander.
They are Mr Richard Howitt, rapporteur for the Committee on Employment and Social Affairs, Mrs Anne Van Lancker, Mrs Joke Swiebel, Mrs Sarah Ludford and Mr Arie Oostlander.
DanishDe mange spørgsmål, som Anne McIntosh netop har stillet Kommissionen, vedrører et helt andet emne, og jeg mener ikke, at Kommissionen skal svare på dem i aften.
The many questions Anne McIntosh has just put to the Commission relate to quite a different theme, and I do not feel the Commission should respond to them this evening.
DanishJeg skal i stedet for kollega Anne Karin Glase, der er forhindret i dag, forelægge hendes udtalelse i uddrag på vegne af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender.
On behalf of my colleague Anne-Karin Glase, who cannot be here today, I wish to present extracts from her opinion on behalf of the Committee on Employment and Social Affairs.

Synonymer (engelsk) for "Anne Boleyn":

Anne Boleyn
English