Dansk-engelsk oversættelse af "annullere"

DA

"annullere" engelsk oversættelse

DA

annullere {verbum}

volume_up
Tiden er tværtimod inde til at annullere gælden for landene i Syd.
On the contrary, it is time today to cancel the debt of the countries of the South.
Du kan annullere din konto og påbegynde din refusionsprocedure på følgende måde:
You can cancel your account and start your refund process by following these steps:
Det er muligt, du kan annullere din ordre og afgive en ny ordre med de ønskede ændringer.
You may be able to cancel your order and re-place it with the desired changes.
annullere (også: opsige)

Eksempelsætninger "annullere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDu kan annullere din konto og påbegynde din refusionsprocedure på følgende måde:
You can cancel your account and start your refund process by following these steps:
DanishMin gruppe støtter ikke ændringsforslag 5 fra Gruppen De Grønne om at annullere nr.
My group will not vote for the Greens ' Amendment No 5 to delete paragraph 26.
DanishDet er således ikke muligt for Domstolen at annullere direktivet delvist
It is not therefore possible for the Court to annul the directive partially. "
DanishDet er muligt, du kan annullere din ordre og afgive en ny ordre med de ønskede ændringer.
You may be able to cancel your order and re-place it with the desired changes.
DanishHvis du har det, og du gerne vil annullere din konto, vil du sikkert kunne opnå en refusion.
If so, and you'd like to cancel your account, you might be eligible for a refund.
DanishTiden er tværtimod inde til at annullere gælden for landene i Syd.
On the contrary, it is time today to cancel the debt of the countries of the South.
DanishAlene på det grundlag bør vi annullere beslutningen om at indlede forhandlinger med Tyrkiet.
On that basis alone, we should reverse the decision to open negotiations with Turkey.
DanishDen tyske version, sådan som den ligger her foran mig, ville vi også annullere.
We would delete the German version as it stands as well.
DanishFor at få en refusion skal du starte med at annullere din AdWords-konto.
To get a refund, start by canceling your AdWords account.
DanishOg vil han annullere proceduren for uforholdsmæssigt store underskud, som han indledte over for Portugal?
And is he going to cancel the excessive-deficit procedure that he imposed on Portugal?
DanishNu har det været muligt hovedsageligt at annullere disse nedskæringer.
Now we have been able to prevent most of these cuts.
DanishDu kan til enhver tid annullere din konto ved at slette den.
You can cancel your account by deleting it at any time.
DanishDet fastlægges heri, at Parlamentet da lige så vel som Kommissionen kan foreslå Rådet at annullere dem.
This clause stipulates that either this House or the Commission could propose suspension to the Council.
DanishDerpå kom der et kompromis gående ud på at sammenfatte disse ændringsforslag eller for en dels vedkommende annullere dem.
After that there was a compromise to group these amendments or to withdraw some of them.
DanishDesværre fik Parlamentet ikke det nødvendige flertal ved andenbehandlingen til at annullere denne ordning.
Unfortunately, at second reading Parliament could not achieve the majority needed to delete this provision.
DanishJeg var imod at annullere mødet om fredagen.
I was against doing away with the Friday sittings.
DanishHvem har egentlig bemyndiget konventet til at annullere målet om prisstabilitet fra kataloget med Unionens mål?
Who actually authorised the Convention to delete the goal of price stability from the catalogue of Union objectives?
DanishG8 bør annullere enhver gæld til IMF og Verdensbanken for lande, som er forpligtet til at nå udviklingsmålene inden 2015.
The G8 should cancel now all IMF and World Bank debts for countries committed to those 2015 development targets.
DanishVi får aldrig at vide, hvor mange østtimoresere, der døde som følge af, at han nægtede at annullere kontrakten tidligere.
We will never know how many East Timorese died as a result of his refusal to cancel this contract at an earlier stage.
DanishJeg må også på det kraftigste tage afstand fra forslaget om at annullere EU ' s modydelse i forbindelse med den indgåede toldaftale.
And one thing that is really not playing the game is the unilateral cancellation of our side of the Customs Union.