Dansk-engelsk oversættelse af "anordning"

DA

"anordning" engelsk oversættelse

DA

anordning {en}

volume_up
anordning (også: opfindelse, påhit)
anordning (også: tingest)
anordning (også: regeringslov)
Denne kongelige anordning går længere end det, der står i den nuværende tekst,, i betragtning af at den nuværende tekst kun giver virksomhederne et incitament, mens jeg pålagde dem en forpligtelse.
That Royal Decree goes beyond what is stated in the present text, since the latter merely encourages them, whereas my piece of legislation was binding.
Jeg udarbejdede i sin tid i 1993 i mit land en kongelig anordning, hvori jeg forpligtede virksomhederne til hvert år at udarbejde en rapport om lige muligheder for mænd og kvinder i deres virksomhed.
Back in 1993, I drafted a Royal Decree in which I made it compulsory for businesses to draw up an annual report about equal opportunities for men and women in their businesses.

Eksempelsætninger "anordning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDette skal I varetage som en Anordning der gælder for dig og dine Børn til evig Tid.
And ye shall observe this thing for an ordinance to thee and to thy sons for ever.
DanishOg du skal holde dig denne Anordning efterrettelig til den fastsatte Tid År efter År.
Thou shalt therefore keep this ordinance in his season from year to year.
DanishMen i forhold til besparelser på 26 milliarder euro, er denne anordning meget lønsom.
However, set against savings of EUR 26 billion, there is a huge cost benefit to this device.
DanishDet skal være en evig gyldig Anordning for dem fra Slægt til Slægt!
This shall be a statute for ever unto them throughout their generations!
DanishDenne anordning bryder love, den bryder FN ' s børnekonvention.
This regulation violates laws, it violates the UN Convention on Children.
DanishDet skal være eder en retsgyldig Anordning fra Slægt til Slægt hvor I end bor.
So these things shall be for a statute of judgment unto you throughout your generations in all your dwellings.
DanishDet skal være eder en fuldkommen Hviledag og I skal faste: det skal være en evig gyldig Anordning.
It shall be a sabbath of rest unto you, and ye shall afflict your souls, by a statute for ever.
DanishMin kollega i Edinburgh, professor Salter, har udviklet en anordning til sikker destruktion af miner.
My colleague in Edinburgh, Professor Salter, has developed a device for destroying mines safely.
DanishVed at nægte at godkende hans anordning forhindrede standardiseringsorganisationerne ham i at komme ind på markedet.
By refusing to allow his device the standards committees prevented him from entering the market.
DanishEn evig Anordning skal det være for eder fra Slægt til Slægt hvor I end bor: Intet Fedt og intet Blod må I nyde!
It shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings, that ye eat neither fat nor blood!
Danish800 000 børn er ramt af denne anordning.
DanishEuropa havde allerede besluttet, at disse fly, der er udstyret med en såkaldt hushkit-anordning, efter den 1. april skulle udfases.
Europe had already decided that these aircraft, fitted with a so-called hushkit, should be phased out after 1 April.
DanishI skal fejre den som en Højtid for HERREN syv Dage om Året; det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt; i den syvende Måned skal I fejre den.
And ye shall keep it a feast unto the LORD seven days in the year.
DanishHan var en opfinder, der havde fremstillet en meget sindrig anordning, der kunne standardisere ethvert elektrisk apparat overalt i Europa.
He was an inventor who had produced a very ingenious device which made any electrical apparatus standard across Europe.
DanishArons Sønner Præsterne skal blæse i Trompeterne; det skal være eder en evig gyldig Anordning fra Slægt til Slægt.
And the sons of Aaron, the priests, shall blow with the trumpets; and they shall be to you for an ordinance for ever throughout your generations.
DanishForbundsregeringens anordning er et eklatant brud på menneskerettighederne og må ikke blive europæisk model!
The regulation imposed by the Federal German Government is a blatant violation of human rights and must not be allowed to set a new example in Europe!
DanishDenne anordning, der er nødvendig for at sikre, at Den Økonomiske og Monetære Union kan fungere, er udarbejdet i tæt samarbejde med Parlamentet.
This framework, which is necessary for the proper functioning of economic and monetary union, has been devised in close co-operation with this House.
DanishDet skal være eder en evig gyldig Anordning.
And it shall be a perpetual statute unto them, that he that sprinkleth the water of separation shall wash his clothes; and he that toucheth the water of separation shall be unclean until even.
DanishDenne kongelige anordning går længere end det, der står i den nuværende tekst,, i betragtning af at den nuværende tekst kun giver virksomhederne et incitament, mens jeg pålagde dem en forpligtelse.
That Royal Decree goes beyond what is stated in the present text, since the latter merely encourages them, whereas my piece of legislation was binding.
DanishJeg udarbejdede i sin tid i 1993 i mit land en kongelig anordning, hvori jeg forpligtede virksomhederne til hvert år at udarbejde en rapport om lige muligheder for mænd og kvinder i deres virksomhed.
Back in 1993, I drafted a Royal Decree in which I made it compulsory for businesses to draw up an annual report about equal opportunities for men and women in their businesses.