Dansk-engelsk oversættelse af "ansøger"

DA

"ansøger" engelsk oversættelse

DA

ansøger {en}

volume_up
ansøger (også: aspirant, kandidat)
Jeg kan forstå, at vi i Helsinki taler om at bekræfte Tyrkiets status som ansøger.
I understand we are talking about confirmation of Turkey's candidate status in Helsinki.
Turkey has merely been recognised as a candidate.
Vi kræver vidtrækkende reformer af Tyrkiet som ansøger til Den Europæiske Union.
We are calling on Turkey, as a candidate for membership of the European Union, to engage in a process of comprehensive reform.
ansøger
volume_up
applicant {substantiv} (for a position)
Der var en interessekonflikt i tilfælde af, at regeringen var både programforvalter og ansøger.
There was a conflict of interest where the government was the programme manager and the applicant.
I denne forbindelse kan en ansøger indsende et projekt vedrørende en radio " Voice of Europe ".
In this context it would be possible for an applicant to present a project concerning a 'Voice of Europe '.
Der har åbenlyst indsneget en fejl i nogle sprogudgaver, idet der står» begunstiget« i stedet for» ansøger«.
In some languages, the term 'beneficiary ' crept in instead of 'applicant '.
ansøger (også: fordringshaver, skadelidt)
ansøger (også: supplikant)
Moderne forvaltning betyder, at borgeren ikke er nogen ansøger hos myndighederne, men en kunde.
Modern administration means that the citizen is not the authorities'supplicant, but one of its customers.

Eksempelsætninger "ansøger" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet ændrer for øvrigt ikke noget som helst ved princippet om den første ansøger.
I hasten to add that this does not in any way alter the 'first to file ' principle.
DanishJeg kan forstå, at vi i Helsinki taler om at bekræfte Tyrkiets status som ansøger.
I understand we are talking about confirmation of Turkey's candidate status in Helsinki.
DanishDenne procedure garanterer, at alle lande, som ansøger om tiltrædelse, behandles ens.
This procedure guarantees that all countries applying for membership are treated equally.
DanishMen nu er det jo ikke kun politisk forfulgte, der ansøger om asyl.
However, not all those seeking asylum are the victims of political persecution.
DanishRådet er imidlertid kun parat til at godkende lige godt halvdelen af det beløb, vi ansøger om.
However, the Council is only prepared to approve exactly half of the amount we requested.
DanishDe lande, der ansøger om medlemskab, bør snarest muligt blive formelle medlemmer.
It is important that countries seeking membership are formally recognised as Members as soon as possible.
DanishEndelig ansøger vi om 250.000 euro til udvikling af et websted, der er målrettet mod debatten om Europa.
In addition, EUR 850 000 will be allocated for setting up specific information products.
DanishDer har åbenlyst indsneget en fejl i nogle sprogudgaver, idet der står» begunstiget« i stedet for» ansøger«.
In some languages, the term 'beneficiary ' crept in instead of 'applicant '.
DanishDer var en interessekonflikt i tilfælde af, at regeringen var både programforvalter og ansøger.
There was a conflict of interest where the government was the programme manager and the applicant.
DanishDet er ikke selvklart at lande, som ansøger om medlemskab, kan klare sig på sådanne markeder.
We cannot take for granted that countries that have attained membership will thrive in such a market.
DanishDet er ikke ukrainere, der i flokkevis ansøger om asyl hos os.
It is not Ukrainians who apply to us for asylum in their droves.
DanishSådan ansøger manDu kan ansøge om månedlig fakturering, såfremt din virksomhed lever op til visse krav.
How to applyYou can apply for monthly invoicing if your business meets certain requirements.
DanishModerne forvaltning betyder, at borgeren ikke er nogen ansøger hos myndighederne, men en kunde.
Modern administration means that the citizen is not the authorities'supplicant, but one of its customers.
DanishI denne forbindelse kan en ansøger indsende et projekt vedrørende en radio " Voice of Europe ".
In this context it would be possible for an applicant to present a project concerning a 'Voice of Europe '.
DanishVi kræver vidtrækkende reformer af Tyrkiet som ansøger til Den Europæiske Union.
We are calling on Turkey, as a candidate for membership of the European Union, to engage in a process of comprehensive reform.
DanishProceduren skal give enhver ansøger mulighed for at indgive ansøgning om asyl hurtigst muligt.
The procedure must offer all applicants the possibility of presenting their application for asylum as soon as possible.
DanishAnvendelsen, betydningen og merværdien heraf skal være klar og tydelig for enhver bruger og ansøger.
Mr President, ladies and gentlemen, Europass is the realisation of the type of policy that citizens expect from us.
DanishDen Europæiske Union ønsker jo, at lande, som ansøger om medlemskab i Unionen, skal respektere dette princip.
Clearly, the European Union wishes the countries applying for membership of the Union to respect this principle.
DanishTyrkiet er blot blevet anerkendt som ansøger.
Turkey has merely been recognised as a candidate.
DanishI vid udstrækning fremstilles det i og distribueres fra lande, som ansøger om at blive medlem af Den Europæiske Union.
Much of the production and distribution is based in countries applying for membership of the European Union.