Dansk-engelsk oversættelse af "ansøgning"

DA

"ansøgning" engelsk oversættelse

DA

ansøgning {en}

volume_up
ansøgning (også: anvendelse)
Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter underrettes om denne ansøgning.
The European Parliament and national Parliaments shall be notified of this application.
Denne ansøgning blev ledsaget af en miljøindvirkningsundersøgelse.
That application was accompanied by an environmental-impact study.
Alle her vil være bekendt med historien omkring denne særlige ansøgning.
Everyone here will be familiar with the history of this particular application.

Eksempelsætninger "ansøgning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn flygtning, som indgiver en ansøgning i Polen, er ikke kun et problem for Polen.
A refugee who files an application in Poland is not simply a problem for Poland.
DanishDet gør mig ondt, at en ansøgning om nedrustningsforskning ikke er kommet igennem.
I am sorry that an application for research on disarmament did not get through.
DanishIndtil videre har man ikke modtaget en sådan ansøgning fra den spanske regering.
To date, no such application has been received from the Spanish Government.
DanishHvorfor har Rådet ikke informeret os om Makedoniens formelle ansøgning om optagelse?
Why has the Commission not informed us of this formal request from Macedonia?
DanishLad os sikre, at enhver har mulighed for at få sin ansøgning om asyl behandlet.
Let us ensure that everyone can have their request for asylum considered.
DanishAlle her vil være bekendt med historien omkring denne særlige ansøgning.
Everyone here will be familiar with the history of this particular application.
DanishEuropa-Parlamentet og de nationale parlamenter underrettes om denne ansøgning.
The European Parliament and national Parliaments shall be notified of this application.
DanishDet andet store emne på dagsordenen i København vil være Tyrkiets ansøgning.
The second major item on the Copenhagen agenda will be Turkey's candidacy.
DanishLad os behandle Tyrkiets ansøgning om medlemskab af EU fast, men retfærdigt.
Let us also deal firmly but fairly with Turkey's application to join the European Union.
DanishSlovenien har indgivet en ansøgning om tiltrædelse af Den Europæiske Union i juni 1996.
Slovenia submitted an application to join the European Union in June 1996.
DanishHr. formand, Ungarn indgav sin ansøgning om tiltrædelse af EU den 31. marts 1994.
Mr President, Hungary submitted its application to join the European Union on 31 March 1994.
DanishJeg stemte også for betænkningen om Ungarns ansøgning om medlemskab af EU.
I voted for the report on the state of accession negotiations between Europe and Hungary.
DanishDet er helt klart, at der er tale om misbrug, f.eks. i forbindelse med ansøgning om asyl.
It is perfectly clear that there is abuse, for example in connection with asylum claims.
DanishDet 13. land, Malta, fornyede sin ansøgning om medlemskab i september.
The thirteenth country, Malta, reactivated its application for membership in September.
DanishFor at vende tilbage til den tjekkiske ansøgning så taler de om sober realisme.
To go back to the Czech application, they talk of sober realism.
DanishJeg forstår Kommissionens regler, men jeg synes, den portugisiske ansøgning er rimelig.
I understand the Commission's rules, but I think the Portuguese application is reasonable.
DanishFremgangsmåderne for ansøgning om støtte er indviklede og lammer ethvert initiativ.
Aid application procedures are complex and discourage initiative.
DanishPoos ' betænkning om Cyperns ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union.
I warmly welcome Mr Poos ' report on Cyprus's application for membership of the European Union.
Danish- Næste punkt på dagsordenen er meddelelse fra Kommissionen om Kroatiens ansøgning om medlemskab.
We have come a long way, in particular with regard to the European Commission.
DanishLad mig først som ordfører begrunde min godkendelse af Maltas ansøgning om tiltrædelse.
Let me first, as rapporteur, give my reasons for assenting to Malta's accession application.