Dansk-engelsk oversættelse af "ansættelseskontrakt"

DA

"ansættelseskontrakt" engelsk oversættelse

DA

ansættelseskontrakt {en}

volume_up
ansættelseskontrakt
What type of employment contract do you have?
Jeg håber, at Kommissionen vil lægge vægt på Domstolens retspraksis og fordømme denne første ansættelseskontrakt.
I hope that the Commission will rely on Court of Justice case law in order to condemn this First Employment Contract.
Hvad med selvstændige, som er i en lignende situation som ansatte arbejdstagere, men som ikke har en ansættelseskontrakt?
What about self-employed workers who are in a position similar to employees but who do not have an employment contract?
ansættelseskontrakt
Jeg minder om, at i henhold til denne betænkning er det nok med en ansættelseskontrakt for at opnå flygtningestatus.
I would point out that according to this report, a contract of employment will be sufficient to obtain refugee status.

Eksempelsætninger "ansættelseskontrakt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg håber, at Kommissionen vil lægge vægt på Domstolens retspraksis og fordømme denne første ansættelseskontrakt.
I hope that the Commission will rely on Court of Justice case law in order to condemn this First Employment Contract.
DanishJeg minder om, at i henhold til denne betænkning er det nok med en ansættelseskontrakt for at opnå flygtningestatus.
I would point out that according to this report, a contract of employment will be sufficient to obtain refugee status.
DanishHvilken type ansættelseskontrakt har I?
DanishHvad med selvstændige, som er i en lignende situation som ansatte arbejdstagere, men som ikke har en ansættelseskontrakt?
What about self-employed workers who are in a position similar to employees but who do not have an employment contract?
DanishDe har ingen officiel status, ingen ansættelseskontrakt og ingen regelmæssig løn, og i praksis er deres fagforeninger endnu ikke deres navn værdige.
They have no official status, no employment contracts and no regular wages, and in practice their trade union is not yet worthy of the name.
DanishEn intern revisor, som er afhængig af en ansættelseskontrakt, der skal fornyes konstant, må have meget svært ved at bevare sin uafhængighed af ledelsen.
An internal auditor dependent on a constantly renewable employment contract must find it very difficult to maintain his or her independence from the management of the organisation concerned.