Dansk-engelsk oversættelse af "ansat"

DA

"ansat" engelsk oversættelse

DA

ansat {en}

volume_up
ansat (også: medarbejder)
En ansat ved Europol er i øjeblikket arresteret, og måske er der andre arrestationer på vej.
A Europol employee is being arrested as we speak, and other arrests may be imminent.
I dette tilfælde var det en ansat - som tilfældigvis var formand for politiforbundet - der overtrådte reglerne.
In this case, an employee – who happened to be the union leader of the police force – broke the rules.
Eurostat-sagen havde aldrig set dagens lys, hvis det ikke havde været for en ansat i Eurostat.
The Eurostat case would never have seen the light of day had it not been for a Eurostat employee.

Eksempelsætninger "ansat" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEnhver, som er ansat dér, synes at have en interesse i, at agenturerne vokser.
Everyone who works in one seems to have a vested interest in the agencies ' expansion.
DanishTo tredjedele af de beskæftigede i Europa er ansat i den tertiære sektor.
Two thirds of Europe's workforce are already employed in the service sector.
DanishI mellemtiden er der på Unionens vegne ansat en særlig Mellemøsten-udsending.
Meantime a special Union envoy on the Middle East has been appointed.
DanishEfter ikraftsættelsen af den nye procedure er der ansat i alt 135.
A total of 135 staff have been employed since the new procedure came into effect.
DanishEn ansat ved Europol er i øjeblikket arresteret, og måske er der andre arrestationer på vej.
A Europol employee is being arrested as we speak, and other arrests may be imminent.
DanishDenne viden bliver ofte ignoreret, for disse mennesker er ikke ansat til at tage stilling.
That insight is often ignored; after all, these workers are not hired to pass judgement.
DanishF.eks. har Action contre la Faim mellem 55 og 65 % kvinder ansat i sine sundhedsprogrammer.
For instance, ACF employs between 55 and 65 per cent of women in its medical programmes.
DanishHan ville imidlertid aldrig være blevet ansat på en offentligretlig tv-station.
But he would never have been given a job in public television.
DanishEn grundlæggende forudsætning for sikkerhed er, at der er ansat et fast kabinepersonale.
A basic prerequisite for safety is to employ permanent flight crews.
DanishDenne ansøgning blev imødekommet, og jeg er glad for at kunne sige, at han derfor blev ansat.
He was successful in that application and I am pleased to say that he was duly appointed.
DanishHan var ansat som ansvarlig medpræst i Stoke-on-Trent i flere år.
He was employed as a team rector in Stoke-on-Trent for a number of years.
DanishJeg kan tilføje, at én person ud af 11 af Irlands arbejdsstyrke er ansat i landbrugssektoren.
Farming is one of the oldest, most basic and most essential activities.
DanishDet undrer mig, at Kommissionen har ansat så meget inkompetent personale.
It amazes me that there are so many incompetent people working in the service of the Commission.
DanishDer er desværre eksempler på, at assistenter er ansat uden løn eller social sikring.
Unfortunately, there are examples of assistants being employed without any salary or social security.
DanishVi ved, at det kun er hver tredje ansat, som får adgang til uddannelse.
We know that only one in three employees has access to training.
DanishJeg vil gerne protestere mod de manglende faciliteter for mig som ansat her i Parlamentet.
I want to register my protest at the lack of facilities for me, as a Deputy within this Chamber.
DanishKan Europa hjælpe pastoren, således at han fortsat er ansat eller ej?
Can Europe help this clergyman to remain employed, or can it not?
DanishI Europa er omkring halvdelen af alle forskere ansat i erhvervslivet.
In Europe about half of all researchers are employed by business.
DanishDe har nu ventet i to år på at blive ansat, fordi pengene hertil ikke er blevet bevilget.
To be sure, there are exceptions: Sweden and Finland are showing us what everyone should be doing.
DanishVi kan et år senere konstatere, at der kun er ansat tre.
One year further on we see that only three new members of staff have been appointed.