Dansk-engelsk oversættelse af "anse"

DA

"anse" engelsk oversættelse

DA

anse [anser|anså] {verbum}

volume_up
Jeg tror også, at Parlamentet vil anse det for nødvendigt.
I think that Parliament would also consider that necessary.
Det betyder ikke, at man skal anse disse karikaturtegninger for at være gode, smagfulde.
It does not mean that one has to approve of these caricatures or consider them to be in good taste.
Vil de ikke anse disse for at være en utålelig indblanding?
Will they not consider them an intolerable interference?
Skulle det være meningen, ville den tyske forbundsregering anse det for forkert.
If it did, the German Government would regard that as a mistake.
Jeg vil gerne slå en ting fast, som nogle måske vil anse for prosaisk.
Let me make a point that some may regard as rather prosaic.
Dét vil jeg anse for overordentlig farligt, og det må under ingen omstændigheder ske!
I would regard any such move as highly dangerous, and I think that it should not be allowed under any circumstances.

Eksempelsætninger "anse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen jeg vil gerne bede ham om ikke at anse sagen som et følsomt emne kun fra græsk side.
But I would like to ask him not to regard the matter as simply of concern to Greeks.
DanishDet er vildledende at anse flersprogetheden for dyr og ineffektiv.
It is wrong to think that a multilingual environment is costly and ineffective.
DanishSkulle det være meningen, ville den tyske forbundsregering anse det for forkert.
If it did, the German Government would regard that as a mistake.
DanishHvis den gør det, kan vi anse Hamas for en fuldgyldig politisk enhed.
If it does so, we will be able to look at Hamas as a fully legitimate political body.
DanishMen da Johannes var ved at fuldende sit Løb sagde han: "Hvad anse I mig for at være?
And as John fulfilled his course, he said, Whom think ye that I am?
DanishMan bør ikke anse forbrugeren for et væsen, som kun vi kan oplyse.
We should not think of consumers as beings that we alone can release from ignorance.
DanishUd fra den betragtning kan man ikke anse strukturfondenes midler for at være illoyal konkurrence.
In this light, Structural Fund resources cannot be regarded as unfair competition.
Danishmen dersom I anse Personer gøre I Synd og revses af Loven som Overtrædere.
But if ye have respect to persons, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors.
DanishVi vil i øvrigt anse netværket som en meget nyttig aktør for dette formål.
We also believe the network may be very useful for this purpose.
DanishVi ville anse det for meget negativt, om disse krav om miljøforbedringer blev afvist.
We would take an extremely negative view if this demand for environmental improvement is refused.
DanishDet betyder ikke, at man skal anse disse karikaturtegninger for at være gode, smagfulde.
It does not mean that one has to approve of these caricatures or consider them to be in good taste.
DanishJeg vil gerne slå en ting fast, som nogle måske vil anse for prosaisk.
Let me make a point that some may regard as rather prosaic.
DanishJeg vil anse Dublin II for at være en succes, hvis vi gør fremskridt i forbindelse med alle disse spørgsmål.
I will count Dublin II a success if we make progress on all of these issues.
DanishParlamentet behøver ikke anse aftalen for perfekt for at give sin politiske tilslutning.
For Parliament to give its public assent, it does not need to consider that the agreement reached is perfect.
DanishDét vil jeg anse for overordentlig farligt, og det må under ingen omstændigheder ske!
I would regard any such move as highly dangerous, and I think that it should not be allowed under any circumstances.
DanishJeg tror også, at Parlamentet vil anse det for nødvendigt.
I think that Parliament would also consider that necessary.
DanishVi kan, som det er naturligt, anse dette intermezzo for overstået.
We can consider this incident over, as is natural.
DanishSåledes skulle også I anse eder selv for døde fra Synden men levende for Gud i Kristus Jesus.
Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.
DanishVil de ikke anse disse for at være en utålelig indblanding?
Will they not consider them an intolerable interference?
DanishJeg ville anse det for mere rigtigt, om De ville forelægge os konkrete tilfælde, som De vil klage over.
I would consider it appropriate if you would pass on to us any specific cases of complaints you may have.