Dansk-engelsk oversættelse af "anskaffe"

DA

"anskaffe" engelsk oversættelse

EN
DA

anskaffe {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "anskaffe" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMillionforskuddet til oliekonsortiet anvendte Déby delvis til at anskaffe våben.
Deby used part of the oil consortium's advance millions to acquire weapons.
DanishAndre lande kan føle sig foranlediget til at forfølge målet om at anskaffe sig atomvåben.
Other countries may be inclined to pursue the goal of nuclear weaponization.
DanishIkke-atomvåbenstater forpligter sig til ikke at anskaffe atomvåben, og atomvåbenstaterne lover at afskaffe deres.
It is also the only binding international agreement for nuclear disarmament.
DanishArbejdsgiverne forskelsbehandler kvinder, der har den alder, hvor de sandsynligvis vil anskaffe sig børn.
Employers discriminate against women who are at an age where they are likely to have children.
DanishFor i dag kan man, når alt kommer til alt, vælge at anskaffe sig en mobiltelefon, medens det ikke var muligt tidligere.
Because today, at last, you can opt to have a portable telephone, whereas in the past you could not.
DanishHvis folk ikke har råd til den medicin, de har brug for, forsøger de at anskaffe sig den på uformel vis og billigere.
This problem affects all regions of the world, but developing countries of course bear the brunt of the damage.
DanishGenerelt vil beslutningen om at anskaffe den slags udstyr til brandbekæmpelse fortsat være medlemsstaternes ansvar.
In general, the decision on the acquisition of such fire-fighting equipment will remain the responsibility of the Member States.
DanishDet kan ikke være nok at betale sig fra alle miljøbekymringer flere år frem ved at anskaffe sig en ny bil med katalysator.
It cannot be sufficient to buy years of freedom from environmental worries by purchasing a new car with a catalytic converter.
DanishI dag er nye lande godt på vej til at anskaffe sig atomvåben, især Iran - en terroriststat - med hjælp fra den gamle kommunistiske nomenklatur.
Today, other countries are in the process of providing themselves with atomic weapons, notably Iran - a terrorist state - aided by the old Communist nomenklatura.
DanishNetop som Europa er i færd med at anskaffe sig institutioner, der kan udtrykke dets kollektive skæbne, har krigen i Irak afsløret den umådelige distance, der stadig skal overvindes.
I shall conclude by saying that, as regards the CFSP, I do not believe it would be a good idea to call for equal rights with the other EU institutions.
DanishOvervejer Kommissionen i lyset af de ulemper, som den europæiske industri lider under med hensyn til Echelon-systemet, at anskaffe sig midler til beskyttelse af den økonomiske politik?
Does the Commission intend to establish the means to protect its economic policy, to counter the disadvantages to which European industry is exposed by the Echelon system?
DanishDet indre marked eksisterer, og det drager alle borgere stor fordel af gennem lav inflation, lave priser og et stort udvalg i varer og tjenester, som de ønsker at anskaffe.
The internal market exists and all European citizens benefit greatly from this in the form of low inflation, low pricing and the large choice of goods and services which they want to buy.
DanishJeg tror også, at det bliver nødvendigt at øge kontrollen i medlemsstaterne, at overholde kvoterne nøje og evt. også anskaffe flere af de apparater, som man bruger i USA til at opspore smuglet CFC.
I believe it will also be necessary to reinforce control measures in Member States, to examine quotas carefully, and perhaps to buy more equipment like that used in the USA to detect smuggled CFCs.