Dansk-engelsk oversættelse af "anslået"

DA

"anslået" engelsk oversættelse

DA

anslået {adjektiv}

volume_up
anslået (også: nær, tilnærmet)

Eksempelsætninger "anslået" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet nødvendige beløb er anslået til omkring 7-10 milliarder dollars om året.
The amount needed has been estimated at $7-10 billion per year.
DanishSenere er tallet blevet anslået til at være meget lavere, omkring 250.000.
Later reports claimed it was much less, in the order of 250, 000.
DanishVi indledte året med et stort anslået underskud på 2003-budgettet.
We started the year with a large predicted deficit in the 2003 budget.
DanishDe har imidlertid tidligere anslået ganske andre toner.
Unfortunately they have discovered a new priority during recent times.
DanishDet beløb, der vil være tale om, svarer til et ensidigt anslået tab på 508 millioner euro.
The equivalent of the sum that has been announced amounts to unilaterally estimated losses of EURO 508 million.
DanishJeg er glad for, at De har anslået en anden tone, og at De opfordrer til respekt for vores egne prioriteter.
I am pleased that you have adopted a different stance, and are urging us to respect our own priorities.
DanishHvis det tal, som jeg har anslået, stemmer, udgør dette program 0, 03 % af de samlede energiinvesteringer.
If the figure I have estimated is correct, this programme constitutes 0.03 % of total investment in energy.
DanishDet er anslået, at afskaffelsen af det toldfrie salg vil føre til 140.000 tabte arbejdspladser over hele EU.
It is estimated that the abolition of duty-free sales will result in 140, 000 job losses throughout the EU.
DanishKommissionen har anslået, at 90 milliarder euro er unddraget EU-budgettet alene på grund af cigaretsmugling.
The Commission has estimated that EUR 90 billion has been lost to the EU budget from cigarette smuggling alone.
DanishForsigtigt anslået bruger allerede 5 millioner unge i Den Europæiske Union sådanne syntetiske stoffer.
According to conservative estimates, five million young people already use such synthetic drugs in the European Union.
DanishDa vi for nogle måneder siden indledte arbejdet med 2003-budgettet, var der et stort anslået underskud i udgiftsområde 5.
When, a few months ago, we began work on the 2003 Budget, there was a large estimated deficit in category 5.
DanishAmnesty International har anslået, at næsten 2000 mennesker blev arresteret af politiske årsager i Burma sidste år.
Amnesty International has estimated that almost 2, 000 people were arrested for political reasons in Burma last year.
DanishInternationale organisationer som Europol har anslået, at indsmugling af narkotika i Den Europæiske Union faktisk er stigende.
International organisations such as Europol have estimated that the importation of drugs into the Union is actually increasing.
DanishLufttransporten er med en anslået andel på 15 % naturligvis kun en af årsagerne til luftforureningen og langtfra den største.
This calls for an immediate response in the form of a rational policy and an economic system that is not solely geared towards short-term profit.
DanishAnslået resterende tid:
DanishMed hensyn til budgettet foreslås der et anslået beløb på EUR 14 millioner for budgetåret 1999-2000 under budgetpost B3-309, særlige årlige begivenheder.
With regard to the budget, an estimated amount of EUR 14 m is proposed for the year 1999-2000 on budget line B3-309, Special Annual Events.
DanishSom det fremgår af data fra Kommissionens meddelelse, er miljøsektoren i virkeligheden stærkt ekspansiv med en anslået vækst i de kommende år på 5, 5 %.
As data from the Commission's communication shows, the environmental sector is expanding strongly with an estimated growth in the coming years of 5.5 %.
DanishNanoteknologi har potentiale til at indvirke på en række sektorer, og den har et anslået marked på næsten 1.000 milliarder euro inden for de næste 10 år.
Nanotechnology has the potential to have an impact on a number of industries and it has a predicted market of nearly one trillion euros within a decade.
DanishMan kan roligt regne med, at de obligatoriske udgifter under udgiftsområde 1 og 2 hver især kan opfyldes med 1 mia ECU mindre end anslået i det foreløbige budgetforslag.
It is a safe bet that the unavoidable legal claims in Categories 1 and 2 can each be met with ECU 1 billion less than estimated in the PDB.
DanishDesuden har den britiske regering allerede anslået yderligere omkostninger for den britiske sektor på 50 millioner engelske pund, hvilket Kommissionen er fast besluttet på at ignorere.
In addition the UK Government has already estimated extra costs to the UK sector of£50 million, a fact that the Commission is determined to ignore.