Dansk-engelsk oversættelse af "anstændig"

DA

"anstændig" engelsk oversættelse

EN
DA

anstændig {adjektiv}

volume_up
anstændig (også: hæderlig)
Vi kunne have haft en anstændig fælles fiskeripolitik, uden at fiskene var fællesbesiddelse.
We could have had a decent common fisheries policy without taking fish into common ownership.
Enhver har ret til en anstændig bolig og til en anstændig indkomst, som sætter ham eller hende i stand til at leve oprejst.
Everyone is entitled to decent housing and an income which allows them to live honourably.
De mennesker, der befinder sig i denne situation, har meget vanskeligt ved at få adgang til en anstændig bolig og til sundhedspleje.
People suffering such discrimination find it very difficult to access decent accommodation and healthcare.

Eksempelsætninger "anstændig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg tror, at vi til gengæld så også vil kunne føre en fornuftig og anstændig politik med hinanden.
Then I think we should between us be able to produce a fair and sensible policy.
DanishVi kunne have haft en anstændig fælles fiskeripolitik, uden at fiskene var fællesbesiddelse.
We could have had a decent common fisheries policy without taking fish into common ownership.
DanishMennesket skal behandle dyret således, at det får en anstændig behandling.
People need to handle the animals in such a way that the animals sense they are being treated properly.
DanishJeg beder Dem indtrængende om at tage affære på hendes vegne, så hun får en mere menneskelig og anstændig behandling.
I plead with you to intervene on her behalf so that she can be treated humanely and decently.
DanishOg de steder, hvor Amsterdam-traktaten giver mulighed for det, bør vi allerede nu begrunde en anstændig praksis.
And where the Amsterdam Treaty offers opportunities for it, we should establish a sensible method.
DanishEnhver har ret til en anstændig bolig og til en anstændig indkomst, som sætter ham eller hende i stand til at leve oprejst.
Everyone is entitled to decent housing and an income which allows them to live honourably.
DanishHuman betyder både " menneskelig " og " anstændig ".
The issue before us is the actual concept of ‘ humane’.
DanishMange landsmænd har desværre ikke en anstændig bolig, men de er trods alt ikke andenklassesborgere.
Many nationals do not have suitable housing, unfortunately, and they are not second class citizens because of this.
DanishVi har et traktatfæstet grundlag for at sikre, at landmændene og deres familier har en anstændig levestandard.
We have a treaty basis for ensuring that farmers and their families are guaranteed a decent standard of living.
DanishDet drejer sig om den samme diskussion, når vi taler dødsstraf, den sociale klausul og anstændig adfærd i handelsspørgsmål.
The debate is the same be it about the death penalty, the social clause or proper conduct in business.
DanishDen har overskredet enhver anstændig grænse.
DanishDe mennesker, der befinder sig i denne situation, har meget vanskeligt ved at få adgang til en anstændig bolig og til sundhedspleje.
People suffering such discrimination find it very difficult to access decent accommodation and healthcare.
DanishI dårligt stillede bjergområder skal priserne og præmier sikre en anstændig indkomst i de mindre produktionsstrukturer.
In difficult mountain areas, prices and premiums should guarantee a reasonable revenue for small production structures.
DanishAlle ønsker en anstændig bolig.
DanishDet er ikke forbudt at være anstændig.
DanishHvis vi ønsker, at udvidelsen skal være seriøs og anstændig, betyder det en satsning på to væsentlige områder.
If we want the process of enlargement to take place in a serious and honest way, we will have to give a commitment to two essential issues.
DanishDenne beslutning er ikke anstændig.
DanishDet enkelte individ har krav på en anstændig og økonomisk overkommelig bolig; ja, visse familier burde endda have mulighed for en gratis bolig.
Every human being has a right to a decent, affordable home; indeed, certain families should be given one free of charge.
DanishDet er på høje tid, at vi gør noget ved dem, der bevidst tilsidesætter anstændig forretningspraksis ved at betale deres kolleger for sent.
It is time to call it the Last Supper for those who deliberately flout proper business practice by paying their colleagues late.
DanishPensionsordningerne må bidrage til en løsning af disse problemer, så medborgerne i den tredje alder kan opretholde en anstændig tilværelse.
Pension schemes must contribute to eliminating such problems and to maintaining standards of living that are worthy of the third age.