Dansk-engelsk oversættelse af "anstændigt"

DA

"anstændigt" engelsk oversættelse

DA

anstændigt {adverbium}

volume_up
anstændigt (også: pænt)
Jeg foreslår, at De hæver mødet og beder vores kolleger om at opføre sig anstændigt.
I would propose that you suspend the sitting and ask our colleagues to behave decently.
Vi er for forfængelige til at forholde os anstændigt tavse.
We are too vain to remain decently silent.
Den første krænkelse af menneskerettighederne er, når man ikke giver alle mulighed for at leve anstændigt.
The most basic violation of human rights is the denial of each individual's right to live decently.

Eksempelsætninger "anstændigt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg foreslår, at De hæver mødet og beder vores kolleger om at opføre sig anstændigt.
I would propose that you suspend the sitting and ask our colleagues to behave decently.
DanishKommissionen har netop forelagt en meddelelse om anstændigt arbejde.
The Commission has just presented a communication on the subject of ‘ decent’ work.
DanishDe fleste drives naturligvis af drømmen om et anstændigt liv og en tålelig fremtid.
Most of them came in pursuit of a decent life and a better future.
DanishMennesker, som ankommer fra tredjelande, skal kunne leve et anstændigt liv.
Politicians are too cowardly to deal properly with the issues of immigration and integration.
DanishJeg mener derfor, at det er anstændigt og fornuftigt at drage generelle konklusioner.
So it seems right and proper to me to draw general conclusions.
DanishDet er den eneste måde, hvorpå vi kan skaffe et anstændigt udkomme for vores fiskere i fremtiden.
That is the only way we are going to get a decent living for our fishermen in the future.
DanishSå kan vi nå frem til et miljømæssigt anstændigt resultat.
We shall then be able to achieve an environmentally respectable result.
DanishDisse data giver et mere nuanceret billede af anstændigt arbejde end det, der var til rådighed tidligere.
These data provide a more sophisticated picture of decent work than previously available.
DanishDer er beskyttelse af en grundlæggende menneskeret, retten til værdighed og et anstændigt liv ".
We witnessed both young and old expressing a very strong view.
DanishFremme af anstændigt arbejde verden over vil også fremme produktiviteten i de mindst udviklede lande.
The worldwide promotion of decent work will also boost productivity in the less developed countries.
DanishDet, jeg vil sige, er, at denne form for fleksibilitet er nødvendig, hvis vi fortsat skal have et anstændigt gennemsnit.
Over those 15 years, the average budget implementation is, remarkably, 1 % of GDP.
DanishDet er i Europa enklere end at passe et anstændigt arbejde!
That is simpler than being a law-abiding citizen in Europe.
DanishFolkesundhed på anstændigt niveau forudsætter forebyggelse.
A proper public health policy implies disease prevention.
DanishDen første krænkelse af menneskerettighederne er, når man ikke giver alle mulighed for at leve anstændigt.
The most basic violation of human rights is the denial of each individual's right to live decently.
DanishJeg mener ikke, at Europa-Parlamentet gør et anstændigt arbejde.
DanishPå den anden side har Vesten og også EU ikke altid opført sig lige anstændigt over for Makedonien.
The western world, and the European Union too, on the other hand, have not always behaved impeccably towards Macedonia.
DanishVi er for forfængelige til at forholde os anstændigt tavse.
DanishKontrollerer medlemsstaterne dem anstændigt?
Are there proper controls in the Member States?
DanishValget er allerede udsat, og det er stadig et spørgsmål, om det vil lykkes at holde et anstændigt valg til efteråret.
The elections have already been postponed and questions remain as to whether the autumn elections will be a success.
DanishDer er ikke nogen frihed, ikke nogen fremtid, hvis man ikke kan tjene et anstændigt udkomme og sikre sine børns fremtid.
There is no freedom, no future, if you are not able to earn a decent living and to secure the future of your children.