Dansk-engelsk oversættelse af "anstifte"

DA

"anstifte" engelsk oversættelse

DA

anstifte {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "anstifte" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLængere nede kan vi læse, at arrangørerne af demonstrationerne bør undgå at samarbejde med personer, der mistænkes for at anstifte voldelige episoder.
Then we read that organisers of demonstrations should avoid cooperating with people suspected of carrying out acts of violence.
DanishDerfor anvendes alle midler til at fremme efterspørgslen efter og forbruget af våben ved at anstifte spænding, væbnede konflikter og massakrer af eller interne kampe blandt folk.
Thus, all means are being used to promote the creation of conditions of demand and consumption of arms, by fomenting tension, armed clashes and massacres of or infighting among peoples.
DanishNår man sætter et krav om syv dage med fuldstændig ro som betingelse, kan man altid finde en eller anden, som ikke er for fredsprocessen, og som i sidste minut kan anstifte en katastrofe.
When you set seven days of complete calm as a precondition, you can always find somebody who is not for the peace process and who, at the last minute, can engineer a catastrophe.