Dansk-engelsk oversættelse af "ansvarlig"

DA

"ansvarlig" engelsk oversættelse

DA

ansvarlig {adjektiv}

volume_up
Den lokale landmand er ansvarlig for dyrebeskyttelse og fødevaresikkerhed.
Farmers on the ground are responsible for animal protection and food safety.
Sammenkobling handler om samarbejde og én ansvarlig beslutningsdygtig organisation.
Linkage is all about cooperation and one body being responsible for decisions.
De er imidlertid ansvarlig for tildelingen af porteføljer til Deres kommissærer.
You are responsible, however, for awarding portfolios to your Commissioners.
ansvarlig
Han er ansvarlig over for EU ' s borgere via medlemmerne af Europa-Parlamentet.
He is accountable via MEPs to the citizens of the European Union.
Kommissionen er i den sidste ende altid ansvarlig over for Parlamentet.
The Commission is always ultimately accountable to Parliament.
Fiskeriindustrien holdes ansvarlig for de skader, den påfører havsamfundet.
The fishing industry is being held accountable for the damage it wreaks on the marine community.
ansvarlig (også: forpligtet)
Kan Kommissionen i et sådan tilfælde stadigvæk gøres ansvarlig for OLAF ' s arbejde?
Could the Commission be held liable in such a case for the functioning of OLAF?
Hvis industrien har en miljøtilladelse, er den aldrig ansvarlig.
If industry has an environmental permit, it can never be liable.
Det er et problem, der går på at drage de ansvarlige til ansvar.
It is a problem of identifying the people responsible and holding them liable.
ansvarlig (også: fordømmelig, skyldig)

Eksempelsætninger "ansvarlig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOpportunisme indadtil har fået overhånd over tydelighed og en ansvarlig politik.
Domestic opportunism has prevailed over clarity and responsible policy in this case.
DanishDe er imidlertid ansvarlig for tildelingen af porteføljer til Deres kommissærer.
You are responsible, however, for awarding portfolios to your Commissioners.
DanishEuroen, som den er ansvarlig for, er endnu ikke en fuldt håndgribelig valuta.
The euro, for which it is responsible, is not yet even a truly tangible currency.
DanishBolkestein, der er ansvarlig for det indre marked, er fuldt ud bevidst om dette.
Mr Bolkestein, who is responsible for the internal market, is well aware of this.
DanishVi mente, at Parlamentet skulle håndtere dette på en professionel og ansvarlig måde.
We thought that Parliament should approach this professionally and responsibly.
DanishSammenkobling handler om samarbejde og én ansvarlig beslutningsdygtig organisation.
Linkage is all about cooperation and one body being responsible for decisions.
DanishJeg håber, at De og Deres gruppe ikke vil være ansvarlig herfor, hr. formand.
I hope that you and your group do not carry this responsibility, Mr President.
DanishHan er med andre ord ansvarlig for det, der kommer til at ske i de kommende måneder.
In short, it is he who will be responsible for what happens in the coming months.
DanishKan Kommissionen i et sådan tilfælde stadigvæk gøres ansvarlig for OLAF ' s arbejde?
Could the Commission be held liable in such a case for the functioning of OLAF?
DanishDen Europæiske Union er ansvarlig for at bevare den menneskelige sundhed og miljøet.
The European Union is responsible for conserving human health and the environment.
DanishJeg har imidlertid et spørgsmål til Dem som ansvarlig for det indre marked.
I have, however, a question for those of you responsible for the internal market.
DanishDet område, jeg navnlig gerne vil koncentrere mig om, er ansvarlig selvmedicinering.
The area I wish to concentrate on particularly is responsible self-medication.
Danish2001 er det første år, som den nuværende Kommission er fuldstændig ansvarlig for.
2001 is the first year for which the current Commission shoulders all responsibility.
DanishDet er dog også nødvendigt, at vi udtænker en ansvarlig langsigtet strategi.
That is a war machine and you are seeking to confront it with legal technicalities?
DanishVi ved endnu ikke, hvem der er ansvarlig for denne utilladelige opførsel.
We do not know yet who is responsible for the inadmissible behaviour in question.
DanishDet er klart, at indehaveren af transporttilladelsen er ansvarlig for sine transporter.
The bearer of a transportation permit must clearly be responsible for his load.
DanishMen vi i Gruppen De Grønne vil godt vide, hvem der er ansvarlig for dette.
But the Green Group would like to know who will then be responsible for this.
DanishDet er nødvendigt at have en effektiv og ansvarlig flygtningepolitik i EU.
It is necessary to have an effective and responsible asylum policy in the EU.
DanishDet anslås, at 20 % af bilparken er ansvarlig for 80 % af forureningen fra biler.
Estimates indicate that 20 % of the cars on the road cause around 80 % of the pollution.
DanishOg i det tredje ændringsforslag ser vi også Europa-Kommissionen som ansvarlig.
And in the third amendment, we also think the European Commission has a responsibility.