Dansk-engelsk oversættelse af "antaste"

DA

"antaste" engelsk oversættelse

DA

antaste {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "antaste" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishUdvidelse af EU må ikke antaste den politiske mangfoldighed.
The EU's enlargement must not affect political diversity.
DanishVi ønsker ikke at antaste direktørens beslutningsbeføjelser, men vi har brug for en stærkere modvægt.
What is lacking is an effective and above all preventive monitoring mechanism to enforce the provisions of the regulation.
DanishFor øvrigt ville en ændring af det finansielle memorandum ikke antaste selve lovteksten set ud fra en proceduremæssig synsvinkel.
Furthermore, amending the Financial Statement would, from a procedural point of view, have no effect on the actual text of the legislation.
DanishMan kan under ingen omstændigheder antaste den frie forhandlingsret - et fornemt gode - sådan som vores kollega Van Lancker kræver det i punkt 7.
Under no circumstances can there be any tampering with free collective bargaining - a great good - as is demanded at point 7 by my colleague Mrs van Lancker.
DanishDe to banker hævder jo, at Parlamentets og Rådets forordning slet ikke kan anvendes på dem, fordi det ville antaste deres uafhængighed.
It is true that both banks maintain that the Parliament and Council regulation cannot under any circumstances be applied to them because this would encroach upon their independence.