Dansk-engelsk oversættelse af "antisemitisk"

DA

"antisemitisk" engelsk oversættelse

DA

antisemitisk {adjektiv}

volume_up
antisemitisk
Det er et religiøst fundamentalistisk, barbarisk, terrorvenligt og antisemitisk regime.
It is a religious fundamentalist, barbaric, pro-terrorist and anti-Semitic regime.
Der er ikke fundet nogen tegn på antisemitisk indhold i disse nye bøger.
No sign of anti-Semitic content has been found in these new books.
Fru formand, en af vores kolleger har jo netop allerede gjort opmærksom på en antisemitisk hændelse.
Madam President, a fellow honourable Member has just drawn attention to an anti-Semitic incident.

Eksempelsætninger "antisemitisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er et religiøst fundamentalistisk, barbarisk, terrorvenligt og antisemitisk regime.
It is a religious fundamentalist, barbaric, pro-terrorist and anti-Semitic regime.
DanishDer er ikke fundet nogen tegn på antisemitisk indhold i disse nye bøger.
No sign of anti-Semitic content has been found in these new books.
DanishFru formand, en af vores kolleger har jo netop allerede gjort opmærksom på en antisemitisk hændelse.
Madam President, a fellow honourable Member has just drawn attention to an anti-Semitic incident.
DanishDog havde den denne gang skær af et reelt antisemitisk korstog, og de allerfarligste terrorister var på fri fod.
This time, however, there were elements of a genuine anti-Semitic crusade and the most dangerous terrorists were at large.
DanishNår nogle af os fremførte en sådan kritik for 10-15 år siden, blev den betragtet som løgnagtig, antisemitisk propaganda.
When criticism was levelled some 10-15 years ago by some of us, it was regarded as deceitful, anti-Semitic propaganda.
DanishHvis Den Europæiske Union støtter undervisningsmateriale med antisemitisk indhold, er det naturligvis ganske forfærdeligt.
If the European Union were to support learning materials that had anti-Semitic content then of course this would be an absolutely terrible thing.
DanishHvorfor har EU for det første sendt næsten 1 milliard euro til Algeriet siden 1996, når landet fører en åbenlyst antisemitisk politik?
First, why has the European Union sent almost one billion euro to Algeria since 1996, when that country is implementing a blatantly anti-Semitic policy?
DanishMedlemmer af det ungarske mindretal chikaneres dagligt, grave bliver krænket og skændet, vandalisme og antisemitisk propaganda er blevet daglig kost.
Members of the Hungarian minority are pestered on a daily basis, tombstones are damaged and violated, vandalism and anti-Semitic propaganda have become everyday fare.
DanishHvis de deraf betalte skoler underviser på grundlag af skolebøger, der hidser op til oprør, og som er fulde af racistisk og antisemitisk sprog, vasker Kommissionen sine hænder.
If the schools paid from that budget use inflammatory school books full of racist and anti-Semitic language, the Commission washes its hands of the matter.
DanishDe sagde, hr. kommissær, at EU, især når det drejer sig om lønninger, finansierer en uddannelse, der i realiteten er forvandlet til antisemitisk propaganda.
As you said, Commissioner, particularly where wages are concerned, the European Union is funding a form of education which is, in reality, being twisted into anti-Semitic propaganda.
DanishHaider og hans tilhængere er der tale om det ekstreme højre, der er åbenlyst racistisk, antisemitisk og fremmedfjendsk, og som pludselig vil være at finde blandt vores Fællesskabs ledere.
However, with Haider and his men, we would see the extreme right, openly racist, anti-Semitic and xenophobic, promoted to the rank of co-ruler of our Community.