Dansk-engelsk oversættelse af "anvendelsesområde"

DA

"anvendelsesområde" engelsk oversættelse

DA

anvendelsesområde {et}

volume_up
anvendelsesområde (også: virkeområde)
Det karakteriserer direktivets anvendelsesområde, dets egentlige struktur og formål.
This characterises the directive's field of application, its very structure and its purpose.
De nye regler for investeringer i eksproprieret ejendom vil ikke være begrænset til Cuba, men dog med hensyn til anvendelsesområde og konsekvenser.
The new disciplines on investments in confiscated property will not be limited to Cuba but will be restricted in the field of application and consequences.

Eksempelsætninger "anvendelsesområde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet gælder både for en svækkelse og en udvidelse af direktivets anvendelsesområde.
This applies equally to any weakening or broadening of the scope of the directive.
DanishJeg ser gerne, at private havneoperatører undtages fra direktivets anvendelsesområde.
I would like to see private operators exempted from the scope of this directive.
DanishLad os således udvide dette direktivs anvendelsesområde til også at omfatte os selv.
So for goodness'sake let us include ourselves in the scope of this directive.
DanishÆndringsforslag 43 hører endvidere ikke hjemme i direktivets anvendelsesområde.
Furthermore, Amendment No 43 does not fall within the directive's area of applicability.
DanishFør jeg kommer yderligere ind på direktivet, vil jeg definere dets anvendelsesområde.
Before looking at the directive in more detail, we should specify its scope.
DanishSpørgsmålet om jordens anvendelse lå uden for den pågældende betænknings anvendelsesområde.
We are satisfied with the present text as regards the specific transport aspects.
DanishDe fleste af ændringsforslagene sigtede mod at udvide Rådsforordningens anvendelsesområde.
These amendments on the whole sought to widen the scope of the Council Regulation.
DanishDet skal være vores røde tråd at undgå en indsnævring af chartrets anvendelsesområde.
This should be our common approach: no reduction of the Charter's scope.
DanishEt forbud bør gælde for alle markeder, som hører under direktivets anvendelsesområde.
A ban should apply to all the markets within the scope of the directive.
DanishDerfor bør Solidaritetsfonden have et større anvendelsesområde, end den har for øjeblikket.
The Solidarity Fund should therefore have a broader scope than it does at present.
DanishÆndringsforslag 38 er uacceptabelt, da det falder uden for dette direktivs anvendelsesområde.
Amendment No 38 is unacceptable as it falls outside the scope of this directive.
DanishDet anvendelsesområde, som vi havde foreslået, bliver desuden reduceret med cooperations.
The area of application we suggested has also had the word 'cooperations ' taken out.
DanishEt af Parlamentets ændringsforslag vil inkludere banker i forslagets anvendelsesområde.
One of Parliament's amendments seeks to include banks within the scope of the proposal.
DanishKan De præcisere, hvilke områder De tænker på, når De taler om direktivets anvendelsesområde?
The third question I should like to put concerns services of general interest.
DanishDet er problematisk, at f.eks. aftalen med Rusland har et så begrænset anvendelsesområde.
It is a problem that, for example, the agreement with Russia is of such limited scope.
DanishEt ændringsforslag - nummer 18 - falder uden for programmets anvendelsesområde.
One amendment - No 18 - falls outside the scope of the programme.
DanishÆndringsforslag 19 om direktivets anvendelsesområde har givet anledning til megen debat.
Amendment No 19 on the Directive's scope of application prompted a great deal of debate.
DanishDet karakteriserer direktivets anvendelsesområde, dets egentlige struktur og formål.
This characterises the directive's field of application, its very structure and its purpose.
DanishSvaret er, at det handler om at udvide direktivets anvendelsesområde.
The answer is that it is a matter of extending the scope of the directive.
DanishEn overvejelse af forordningernes anvendelsesområde forekommer mig at være af yderste vigtighed.
It would seem to me absolutely essential to reflect on the scope of the regulation.