Dansk-engelsk oversættelse af "anvendt"

DA

"anvendt" engelsk oversættelse

volume_up
anvendt {kort til.}
EN
DA

anvendt {kort tillægsform}

volume_up
anvendt
Født af vand, anvendt mod ild, men anvendt sparsomt, som vi har hørt.
Born of water, applied to fire, but applied sparingly, as we have heard.
Men lovgivningen vil blive anvendt korrekt, og konkurrencen vil være fremherskende.
But the law will be applied exactly, and competition will prevail.
Se dog engang på Japan, hvor det er blevet anvendt, og hvor det ikke fungerede.
Take a look at Japan, where this policy was applied and where it does not work.

Eksempelsætninger "anvendt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danish1017 er blevet anvendt med ganske ubetydelige modifikationer siden 1960 ' erne.
Regulation 1017 has been applied with only little modification since the 1960s.
DanishSe dog engang på Japan, hvor det er blevet anvendt, og hvor det ikke fungerede.
Take a look at Japan, where this policy was applied and where it does not work.
DanishDerfor skal et produkt ifølge reglerne have været anvendt i 30 år inden for EU.
As a rule, therefore, the product should have been used for 30 years within the EU.
DanishDer er anvendt slavearbejde ved byggeriet af hoteller, veje og anden infrastruktur.
Forced labour has been used for building hotels, roads and other infrastructures.
DanishDisse penge vil kunne blive anvendt effektivt, så snart EU får rådighed over dem.
This money really can be used as soon as the European Union has access to it.
DanishI eftermiddag har vi en budgetforhandling, hvor denne procedure vil blive anvendt.
We have a debate this afternoon on the budget where catch-the-eye is to be applied.
Danish20.000 mand vil blive anvendt til kortvarige kamphandlinger med høj intensitet.
20 000 troops will be used for short-term, high-intensity combat operations.
DanishDet er lidt flovt, at der er blevet anvendt så få midler til disse aktioner.
It is somewhat embarrassing that so few resources have been used for this action.
DanishPå nogle områder er det ikke let at skelne mellem grundforskning og anvendt forskning.
In some areas, it is not easy to distinguish between basic and applied research.
DanishNæsten 20 % af budgettet bliver ikke anvendt korrekt, som vi gerne så det anvendt.
Nearly 20 % of the budget is not spent correctly, as we would like it to be.
DanishDe har 10 millioner til Deres rådighed, men der er kun anvendt 1,5 millioner.
You have EUR 10 million at your disposal, and only EUR 1.5 million have been spent.
DanishI flere lande er der anvendt rentetilskudssystem til at støtte foretagenderne.
Many countries have introduced the system of interest subsidies to support business.
DanishI 46 af de 49 større konflikter siden 1990 er der anvendt våben af denne type.
In 46 of the 49 major conflicts since 1990, weapons of this kind were used.
DanishDer ville i så fald ikke have været nogen risiko for, at de blev anvendt forkert.
There would then have been no danger of their being used in the wrong way.
DanishSom allerede nævnt afhænger meget af, hvordan traktaten vil blive anvendt.
As I have already said, much depends on the way the Treaty will be implemented.
DanishHan har planlagt UCK mod civilister, børn og kvinder og har også anvendt den mod dem.
He planned this attack on civilians, children and women and indeed carried it out.
DanishHvert år tager Notenboom-proceduren penge, der ikke er anvendt, fra denne budgetpost.
Each year the Notenboom procedure takes money which is unspent from that line.
DanishI hvert fald håber jeg, at budgettet for tredjelandene vil blive anvendt fuldstændigt.
In any case, I hope that the budget for third countries will be spent in full.
DanishSidste weekend blev der anvendt vold mod fredelige demonstranter i Moskva.
Last weekend there were violent excesses against peaceful demonstrators in Moscow.
DanishDe har været anvendt i næsten alle medlemsstater, men i forskellig grad.
They have been used in most or all of the Member States, but to varying degrees.