Dansk-engelsk oversættelse af "apartheid"

DA

"apartheid" engelsk oversættelse

EN

"apartheid" dansk oversættelse

volume_up
apartheid {substantiv}
DA

apartheid {en}

volume_up
apartheid
Sydafrika er et land, der har rejst sig fra apartheid og politisk undertrykkelse.
South Africa is a country that has risen from apartheid and political oppression.
Endvidere at der finder apartheid sted i busser og lignende.
An extreme policy of apartheid has also been introduced on buses and elsewhere.
Hr. formand, De, der tror, at apartheid er afskaffet, tager fejl.
Mr President, anyone who believes that apartheid has been abolished is wrong.
EN

apartheid {substantiv}

volume_up
South Africa is a country that has risen from apartheid and political oppression.
Sydafrika er et land, der har rejst sig fra apartheid og politisk undertrykkelse.
An extreme policy of apartheid has also been introduced on buses and elsewhere.
Endvidere at der finder apartheid sted i busser og lignende.
Mr President, anyone who believes that apartheid has been abolished is wrong.
Hr. formand, De, der tror, at apartheid er afskaffet, tager fejl.

Eksempelsætninger "apartheid" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSydafrika er et land, der har rejst sig fra apartheid og politisk undertrykkelse.
South Africa is a country that has risen from apartheid and political oppression.
DanishApartheid er kun uforanderligt, hvis vi accepterer det, og det skal vi ikke gøre.
Apartheid is only unchangeable if we resign ourselves to it and we must therefore not do so.
DanishDiskriminationen af de kasteløse er ifølge dem selv skjult apartheid.
Discrimination against untouchables is, according to them, a hidden form of apartheid.
DanishHr. formand, De, der tror, at apartheid er afskaffet, tager fejl.
Mr President, anyone who believes that apartheid has been abolished is wrong.
DanishHr. formand, i Sydafrika er apartheid afskaffet, men endnu ikke forsvundet.
Mr President, apartheid in South Africa may have been abolished but it has not yet disappeared.
DanishEndvidere at der finder apartheid sted i busser og lignende.
An extreme policy of apartheid has also been introduced on buses and elsewhere.
DanishMen vi kan ikke skabe fred ved at bibeholde disse bantustans eller denne apartheid.
But it is not by maintaining these homelands, by maintaining this apartheid, that peace will be built.
DanishNu afslører vi således bagefter også modstandere af apartheid som tilhængere af terrorisme.
Now, on hindsight, we opponents of apartheid are also being exposed as supporters of terrorism.
DanishNelson Mandela har sagt, at ligesom slaveri og apartheid er fattigdom ikke en naturgiven ting.
It is predicted that in some African countries life expectancy will be under 30 in five years’ time.
DanishDen er et livfuldt symbol på EU ' s politiske engagement over for det nye Sydafrika efter apartheid.
It is a vibrant symbol of the EU's political commitment to the new post-apartheid South Africa.
DanishDet har været igennem år med social adskillelse og apartheid, som har efterladt uudslettelige indtryk.
It has emerged from years of social segregation and apartheid which have left permanent marks.
DanishVi må holde op med at liste om den varme grød og tage fat på de egentlige spørgsmål efter års apartheid.
We have to stop beating about the bush and, at last, raise the real issues after years of apartheid.
DanishSom et af de toneangivende SADC-lande var det med i spidsen i kampen mod apartheid i Sydafrika.
As one of the leading SADEC countries it was at the forefront of the battle against apartheid in South Africa.
DanishSærprogrammet for ofre for apartheid har været Den Europæiske Unions mest vellykkede program.
The special programme for the victims of apartheid has been the most successful programme of the European Union.
DanishHvorfor ikke lamme associeringsaftalen, som vi så modigt gjorde tidligere i Sydafrika mod apartheid?
Why not paralyse the Association Agreement as we courageously did before in South Africa against the apartheid?
DanishDe fortjener det samme had, den samme behandling, som mange af os bad om i forbindelse med Sydafrikas apartheid-regime.
They deserve the same odium, the same treatment as many of us demanded against apartheid South Africa.
DanishI årevis har vi været med til at støtte kampen mod apartheid, og begejstret har vi hilst dette nye Sydafrika velkomment.
For years, we supported the fight against apartheid and welcomed the new South Africa with excitement.
DanishAlt dette smager for mig af kulturel apartheid.
All of this smacks to me of cultural apartheid.
DanishI Sydafrika har denne situation endog ført til et afskyeligt system med ulighed og undertrykkelse, apartheid.
In South Africa, this situation even led to an atrocious system of inequality and oppression, referred to as apartheid.
DanishHebron er et eklatant eksempel på apartheid.