Dansk-engelsk oversættelse af "apparat"

DA

"apparat" engelsk oversættelse

DA

apparat {et}

volume_up
apparat (også: hjælpemiddel)
I dag er det forbrugerne, der må bevise, at et apparat er farligt.
The current situation gives the consumer the responsibility of proving that a device is dangerous.
Jeg rejser mig alligevel op, selvom jeg er alt for lang til dette apparat.
I shall stand up anyway, although I am far too tall for this device.
Han var en opfinder, der havde fremstillet en meget sindrig anordning, der kunne standardisere ethvert elektrisk apparat overalt i Europa.
He was an inventor who had produced a very ingenious device which made any electrical apparatus standard across Europe.
apparat
Hr. formand, ikke blot de tiltrædende lande har brug for et velfungerende offentligt apparat.
It is not only the applicant countries which need an efficient government apparatus.
We now have an apparatus which works.
Frem for alt Unionen selv har brug for et ligevægtigt og handlekraftigt apparat for at kunne klare problemerne ved tiltrædelsen.
Above all the Union itself needs a balanced and effective apparatus in order to cope with the problems of accession.
apparat (også: husholdningsapparat)
Det er også positivt, at vi pålægger producenterne at sikre, at hvis der er et batteri inde i et apparat, så skal det være nemt at fjerne.
A further positive is that we are obliging the manufacturers to ensure that if there is a battery in an appliance it must be easy to remove.
Hvis batteriet kan udskiftes, behøver forbrugerne ikke at smide et godt apparat væk, fordi batteriet er brugt op.
By replacing the battery, we can prevent consumers from having to dispose of perfectly good appliances because the battery is flat.
Hvis man køber et Philips-, et Siemens- eller et hvilket som helst andet apparat, så skal fabrikanten selv gøre det, og så er der selvfølgelig vedlagt en liste.
If you buy a nice Philips or Siemens appliance or whatever, the manufacturer himself does that and the purchaser then has that list.

Eksempelsætninger "apparat" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi kan vanskeligt undgå, at de fører et apparat, der er synkroniseret med Galileo.
It is inevitable that they will carry equipment which is synchronised with Galileo.
DanishDisse vælgere holder øje med os og finder Europa et klodset og bureaukratisk apparat.
I should just like to reiterate that 2004 is a decisive year for Europe.
DanishHr. formand, ikke blot de tiltrædende lande har brug for et velfungerende offentligt apparat.
It is not only the applicant countries which need an efficient government apparatus.
DanishJeg rejser mig alligevel op, selvom jeg er alt for lang til dette apparat.
I shall stand up anyway, although I am far too tall for this device.
DanishDet største vækst- og beskæftigelsesskabende apparat økonomisk set bør gives ekstra støtte.
The biggest engine of growth and employment in economic terms should be given extra support.
DanishEisma, jeg kan ikke love Dem, at der i den næste mødeperiode vil være installeret et sådant apparat.
Mr Eisma, I cannot promise that the equipment will be here for the next session.
DanishDet er det undertrykkende apparat, der har fordel heraf af hensyn til dets eksistens og ikke narkomanerne.
It is a repressive instrument which, unlike the addict, profits from this approach.
DanishI dag er det forbrugerne, der må bevise, at et apparat er farligt.
The current situation gives the consumer the responsibility of proving that a device is dangerous.
DanishDe skal stille Dem op på stolen, som er en drejestol, for at kunne se dette apparat fra oven.
You would have to stand on a chair, a swivel chair, to be able to look down on the top of this machine.
DanishSkulle det være for dyrt for Parlamentet, så har jeg heller ikke noget imod selv at tage et apparat med og installere det dér.
If it is too expensive for Parliament I would consider bringing one and setting it up myself.
DanishVed indførelse af et nyt apparat er det uundgåeligt, at det gamle og det nye bruges sideløbende i nogen tid.
When new equipment is introduced, you cannot avoid using the old and the new alongside each other for some time.
DanishSom afslutning vil jeg insistere på det skattemæssige spørgsmål, som danner grundlaget for hele det økonomiske apparat.
I should like to conclude by emphasising the issue of taxation, which underpins our entire economic system.
DanishJeg spørger også mig selv, fru formand, om det ikke er muligt inden for det nuværende apparat at gøre mere brug af delegering.
I wonder too if it might not be possible within the current machinery to make greater use of delegation.
DanishDet fører til en lovgivning, som betyder, at programmer, som styrer et apparat, bliver patenterbare.
The only way of demonstrating our wishes today is to vote in favour of the 21 compromise amendments signed by myself and many others.
DanishDet internationale apparat bevæger sig altså.
DanishDen Europæiske Union har det problem, at den har eget budget, men den har ikke et egentlig apparat til at realisere det.
The European Union's problem is that it has its own budget but does not have the proper machinery to implement it.
DanishFrem for alt Unionen selv har brug for et ligevægtigt og handlekraftigt apparat for at kunne klare problemerne ved tiltrædelsen.
Above all the Union itself needs a balanced and effective apparatus in order to cope with the problems of accession.
DanishHvis batteriet kan udskiftes, behøver forbrugerne ikke at smide et godt apparat væk, fordi batteriet er brugt op.
By replacing the battery, we can prevent consumers from having to dispose of perfectly good appliances because the battery is flat.
DanishVi har nu et apparat, der fungerer.
DanishHvorfor opretholde hele dette apparat, dersom teknokratiet i Fællesskabet bøjer sig, når dette er hensigtsmæssigt for at leve roligt?
Why keep all this apparatus in being if the Community technocracy is going to yield whenever it wants a quiet life?