Dansk-engelsk oversættelse af "apparater"

DA

"apparater" engelsk oversættelse

EN
DA

apparater {flertal}

volume_up
apparater
volume_up
devices {fl} (gadgets)
Dette forslag bør også, hvor det er passende, behandle elektriske apparater.
This proposal should also deal, as appropriate, with electrical devices.
De foreslåede tekniske apparater til fravælgelse af programmer er dog ikke uden problemer.
The proposed technical devices for filtering programmes are not, however, without problems.
Med hensyn til elektriske apparater er en fastsættelse af minimumssikkerhedsafstande endnu mere problematisk.
In the case of electrical devices, laying down minimum safety distances is even more of a problem.

Eksempelsætninger "apparater" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDette forslag bør også, hvor det er passende, behandle elektriske apparater.
This proposal should also deal, as appropriate, with electrical devices.
DanishFor det første må det sikres, at der ikke skabes nye, bureaukratiske apparater.
Firstly, we must ensure that no new bureaucratic bodies are created.
DanishDet tredje spørgsmål vedrører kontrol af de apparater, der udgør en risiko for sikkerheden.
The third question has to do with checks on aircraft that are a safety risk.
DanishHar du nogle instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater?
Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?
DanishDe foreslåede tekniske apparater til fravælgelse af programmer er dog ikke uden problemer.
The proposed technical devices for filtering programmes are not, however, without problems.
DanishNaturligvis håber formanden altid, at alle apparater virker.
Needless to say, the President always hopes that all voting machines are working.
DanishOgså her bruges disse apparater alt for lidt, hvis de ganske enkelt ikke bare er unyttige.
Often, such equipment is underused or else simply not needed.
DanishDet viser sig selvfølgelig, at drengene har flere tv-apparater, de har flere pc ' er på deres værelser etc..
It turns out, of course, that boys have more TV sets, more PCs in their rooms etc.
DanishFaktisk har visse apparater som f.eks. køleskabe eller fjernsyn en gennemsnitslevetid på 20 år.
Some appliances, such as refrigerators or televisions for example, have an average life cycle of 20 years.
DanishHer er de europæiske partier i alt væsentligt apparater.
At that point, the European parties are essentially machines.
DanishMed hensyn til elektriske apparater er en fastsættelse af minimumssikkerhedsafstande endnu mere problematisk.
In the case of electrical devices, laying down minimum safety distances is even more of a problem.
DanishFor det andet er det i aftalen desuden opnået, at det skal være nemt at fjerne batterier i apparater.
Secondly, the agreement also stipulates that it must be straight-forward to remove batteries from appliances.
DanishIngen bekymrer sig om, hvor disse apparater ender.
No one is concerned about where these machines go.
DanishSom regel fastsættes afstanden mellem sådanne apparater og personer jo af den påtænkte anvendelse.
As a rule the distance between such devices and the public is surely determined by whether they are used as they should be.
DanishAlligevel er indførelsen af apparater for en stadig større del af vejtrafikken kun en del af løsningen.
Despite this, the prescribing of devices for an ever larger proportion of road transport is only part of the solution.
DanishVi bør opstille nogle mere ambitiøse målsætninger og sørge for, at ældre energikrævende apparater bliver udskiftet.
We need to set more ambitious objectives and ensure that the old, wasteful sources of energy are modernized.
DanishGenbrug af hele apparater er også vigtig, ikke blot for miljøet, men også ud fra en social synsvinkel.
The re-use of whole appliances is important too, not only in terms of the environment, but also from a social point of view.
DanishDesuden har apparater med meget glas, såsom tv-apparater, et negativt energiudbytte ved forbrænding.
In addition, appliances which contain a lot of glass, such as television sets, produce a negative energy yield during incineration.
DanishMen i Europa er der godkendt apparater, hvor benyttelsen af mobiltelefoner bevirker, at høreapparaterne omdannes til støjsendere.
But in Europe, devices have been authorised which, when used with a hearing aid, convert it into a jammer.
DanishMed dette forslag fastlægges hovedlinjerne for indsamlingen af udrangerede apparater og finansieringen af genvinding.
This proposal outlines the salient points concerning the collection of discarded appliances and the funding of recycling.