Dansk-engelsk oversættelse af "appellere"

DA

"appellere" engelsk oversættelse

DA

appellere {verbum}

volume_up
appellere (også: tiltale)
Derfor skal Europa-Parlamentet appellere til Rådet og Kommissionen.
The European Parliament must therefore appeal to the Council and the Commission.
Navnlig vil jeg appellere om en garanti for kirkemedarbejdernes sikkerhed.
In particular, I would appeal for a guarantee for the safety of church personnel.
Retssagen er ikke slut endnu, og jeg har forstået, at de anklagede vil appellere.
The legal process is not finished and I understand that the defendants will appeal.

Eksempelsætninger "appellere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishRetssagen er ikke slut endnu, og jeg har forstået, at de anklagede vil appellere.
The legal process is not finished and I understand that the defendants will appeal.
DanishJeg vil virkelig appellere til Rådet om ikke at være tvespaltet og tvetunget.
I really must appeal to the Council not to be such a two-faced split personality.
DanishFru formand, jeg kan ikke appellere ofte nok til mine kollegers samvittighed.
Madam President, I will not tire of appealing to the consciences of my colleagues.
DanishMen jeg vil også appellere til disse lande om at samarbejde mere med Europa.
But I also call upon some of those countries to cooperate more fully with Europe.
DanishNavnlig vil jeg appellere om en garanti for kirkemedarbejdernes sikkerhed.
In particular, I would appeal for a guarantee for the safety of church personnel.
DanishDet er imidlertid sandelig for lidt kun at appellere til kontrahenternes fornuft nu.
But just to appeal to one's adversary to be reasonable really is not enough.
DanishVi bør også appellere til de 94 %, der ikke giver blod, om at gøre det i fremtiden.
We should also appeal to the 94 % of people who do not give blood to do so in future.
DanishHer vil jeg gerne appellere til vores amerikanske kolleger i Kongressen og Senatet.
Let me at this point appeal to our American colleagues in the Congress and the Senate.
DanishDerfor skal vi fortsat appellere til Kommissionen om, at disse problemer bliver løst.
That is why we must continue to urge the Commission to resolve these issues.
DanishHvis der ikke sker noget, har vi to måneder til at appellere til Domstolen.
If no action is taken, we have two months in which to appeal to the Court of Justice.
DanishVi vil gerne ændre» kan appellere« til» insisterer på, at der appelleres«.
We want to turn 'can make an appeal ' into 'insist that an appeal is made '.
DanishDerfor skal Europa-Parlamentet appellere til Rådet og Kommissionen.
The European Parliament must therefore appeal to the Council and the Commission.
DanishEn tale på ét minut som denne kan kun appellere til følelser og fantasi.
A one-minute speech such as this can only appeal to the emotions and the imagination.
DanishJeg håber, at Rådet vil gøre det, og jeg vil gerne appellere til dets ansvarsfølelse.
I hope that the Council will do so and I call on it to act responsibly.
DanishDet, vi gerne vil gøre, er at appellere til fantasien hos Europas borgere.
What we would like to do is catch the imagination of Europe's citizens.
DanishJeg ønsker derfor også at appellere til de kreative kræfter i Generaldirektorat VII.
For that I shall rely on the creativity of Directorate General VII.
DanishJeg vil derfor appellere til ophavsmændene til disse ændringsforslag om at trække dem tilbage.
I therefore appeal to the sponsors of these amendments to consider withdrawing them.
DanishDe første ord må selvfølgelig udtrykke sorg over ofrene og appellere til Fællesskabet om hjælp.
First of all, of course, we should think of the victims and call for Community aid.
DanishFor det andet er der ikke nogen mulighed for at appellere til en højere instans.
Secondly, there is no possibility of appeal to a higher body.
DanishJeg vil virkelig appellere til Dem om at begrave disse planer så hurtigt som muligt.
I really do urge you to bury these plans as swiftly as possible.