Dansk-engelsk oversættelse af "april"

DA

"april" engelsk oversættelse

volume_up
april {substantiv}
EN
EN

"April" dansk oversættelse

volume_up
April {substantiv}
DA
volume_up
April fool {substantiv}
DA

april {substantiv}

volume_up
april
volume_up
April {substantiv}
I overensstemmelse hermed skal tiltrædelsesforhandlingerne starte i april 1998.
According to this decision accession negotiations are to start in April 1998.
De konkrete forslag til forhandlingspositionerne vil vi fremlægge i april.
We shall present the concrete proposals for the negotiating positions in April.
Det er Kommissionens opgave at forelægge et forslag for Rådet inden den 20. april.
It is for the Commission to put forward a proposal to the Council by 20 April.
EN

April {substantiv}

volume_up
April
volume_up
april {substantiv}
According to this decision accession negotiations are to start in April 1998.
I overensstemmelse hermed skal tiltrædelsesforhandlingerne starte i april 1998.
We shall present the concrete proposals for the negotiating positions in April.
De konkrete forslag til forhandlingspositionerne vil vi fremlægge i april.
It is for the Commission to put forward a proposal to the Council by 20 April.
Det er Kommissionens opgave at forelægge et forslag for Rådet inden den 20. april.

Eksempelsætninger "april" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg har på den anden side hørt, at Socialministerrådet holder møde den 15. april.
I have also heard that the Social Affairs Council will be meeting on 15 April.
DanishDen 7. april indvies Det Europæiske Observatorium for Racisme og Fremmedhad i Wien.
The Monitoring Centre for Racism and Xenophobia will open in Vienna on 7 April.
DanishJeg vil gerne bede Præsidiet fremsætte denne erklæring inden mødeperioden i april.
I would ask the Bureau to issue that statement prior to the part-session in April.
DanishAfstemningen den 9. april var intet mindre end et kupforsøg mod fællesskabsretten.
The vote of 9 April was nothing less than an attempted coup against Community law.
DanishDa jeg skrev til Dem den 25. april, var Deres personlige holdning i øvrigt positiv.
When I wrote to you on 25 April, you were, in fact, in favour of this yourself.
DanishDet er Kommissionens opgave at forelægge et forslag for Rådet inden den 20. april.
It is for the Commission to put forward a proposal to the Council by 20 April.
DanishI overensstemmelse hermed skal tiltrædelsesforhandlingerne starte i april 1998.
According to this decision accession negotiations are to start in April 1998.
DanishFor det første undertegnede EU og dets medlemsstater protokollen i april i år.
To begin with, the EU and its Member States signed the Protocol in April this year.
DanishSom sagt i Deres svar er den 30. april 2001 sidste frist for en godkendelse.
As you said in your answer, 30 April 2001 is the last date for approving this.
DanishI direktivforslaget begynder sommertiden den 1. april og slutter den 30. september.
In the proposal for a directive, summer begins on 1 April and ends on 30 September.
DanishAssociationsrådet samledes den 29. april for første gang siden oktober 1995.
The Association Council met on 29 April for the first time since October 1995.
DanishFor vedtog De ikke netop her i Parlamentet i april 2004 de 30 prioritetsprojekter?
Did you not adopt the 30 priority projects here in this House in April 2004?
DanishDe konkrete forslag til forhandlingspositionerne vil vi fremlægge i april.
We shall present the concrete proposals for the negotiating positions in April.
DanishParlamentet fandt i april 1999 ud af, hvor skandaløs denne situation var.
In April 1999, this Parliament found out about this scandalous state of affairs.
DanishSom sagt er det planlagt, at dette spørgsmål skal behandles i Rådet i april i år.
As I said, the intention is to deal with this issue in the Council in April this year.
DanishVedtagelsen af retningslinjerne for Interreg i marts-april 2000 er blevet forsinket.
There is a delay in adopting the INTERREG guidelines in March or April 2000.
DanishRådet tilstræber, at den omredigerede liste kan træde i kraft den 1. april 1999.
The Council hopes the revised list can enter into force on 1 April 1999.
DanishDet er blevet meddelt, at Belarus og Rusland den 2. april vil danne en union.
It has been announced that Belarus and Russia will form a union on 2 April.
DanishKommissionen skal fremsætte forslag om nye målrettede handlinger i april.
The Commission will need to table its proposals for new specific actions by April.
DanishMen siden den 10. april har der været adskillige møder på ministerplan.
Since 10 April, however, various meetings have taken place at ministerial level.

Synonymer (engelsk) for "April":

April
English