Dansk-engelsk oversættelse af "Aralsøen"

DA

"Aralsøen" engelsk oversættelse

DA

Aralsøen {egennavn}

volume_up
1. geografi
Aralsøen
Vi besøgte Aralsøen og fik et førstehåndsindtryk af de miljøproblemer, der findes der.
We visited the Aral Sea and saw at first hand the environmental problems that exist.
Vi kender alle til den rædselsvækkende historie om Aralsøen.
We all know the horrific tale of the Aral Sea.
Det er tydeligt, at tørken skaber ødelæggelser i hele området omkring Aralsøen og især i det vestlige Usbekistan.
It is clear that the drought is causing damage in the Aral Sea area and particularly in Western Uzbekistan.

Eksempelsætninger "Aralsøen" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi besøgte Aralsøen og fik et førstehåndsindtryk af de miljøproblemer, der findes der.
We visited the Aral Sea and saw at first hand the environmental problems that exist.
DanishVi kender alle til den rædselsvækkende historie om Aralsøen.
DanishDet er tydeligt, at tørken skaber ødelæggelser i hele området omkring Aralsøen og især i det vestlige Usbekistan.
It is clear that the drought is causing damage in the Aral Sea area and particularly in Western Uzbekistan.
DanishSovjetunionen ville på et tidspunkt fylde Aralsøen med vandet fra floder, som strømmer til Nordpolsområdet.
There was a time when the Soviet Union wanted to fill the Aral Sea with water from rivers which flow to the North Pole.
DanishDer er ligeledes grund til at nævne en tilsvarende omlægning af vandløb ved Aral-søen, hvilket resulterede i en økologisk katastrofe.
We could just as well mention the ecocatastrophe that the River Aral waterway system has caused.
DanishNukleare anlæg, som er opført ligesom Tjernobyl, eller udtørringen af Aralsøen er nogle af kommunismens bedrifter.
In the 20th century, the most destructive system was communism, which not only killed tens of millions of human beings, but also laid waste to the environment.
DanishArven af miljøødelæggelse, navnlig omkring Aralsøen og afprøvningsområdet for kernevåben i Semipalatinsk, kræver også en hensigtsmæssig reaktion fra EU.
The legacy of environmental degradation, especially round the Aral Sea and the nuclear test ground of Semipalatinsk should also be tackled with an adequate response from the EU.