Dansk-engelsk oversættelse af "arbejdere"

DA

"arbejdere" engelsk oversættelse

EN
DA

arbejdere {flertal}

volume_up
arbejdere
Hr. kommissær, det er ødelæggende for EU at sætte lettiske arbejdere op imod svenske arbejdere.
Setting Latvian workers against Swedish workers will destroy the Union, Commissioner.
Om: Forskelsbehandling af marokkanske arbejdere, som er blevet erstattet med østeuropæiske arbejdere
Subject: Discrimination against Moroccan workers replaced by eastern Europeans
Dette viser sig ved afskedigelser af arbejdere og en stigende brugerbetaling.
That is translated into redundancies for workers and increases in charges for users.

Eksempelsætninger "arbejdere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTab af arbejdspladser er en katastrofe for de berørte arbejdere og deres familier.
Job losses deal a devastating blow to the workers affected and their families.
DanishHvordan kan mangelen på faglærte arbejdere i virksomhederne ellers blive afhjulpet?
For how can the shortage of specialist workers in companies otherwise be remedied?
DanishHvad vil der ske med outsourcing, de udenlandske arbejdere, som vi har brug for?
What is to be done about outsourcing the external employees whom we need?
DanishDette viser sig ved afskedigelser af arbejdere og en stigende brugerbetaling.
That is translated into redundancies for workers and increases in charges for users.
DanishFord havde allerede forstået det, for man betalte sine arbejdere vældig godt.
As for reality, Ford understood what reality meant when it paid its workers so much.
DanishI Hargeisa er lønniveauet for ufaglærte arbejdere dobbelt så højt som i Nairobi.
In Hargeisa unskilled wages are now twice the rate they are in Nairobi.
DanishTab af arbejdspladser i Gallaher ' s vil berøre arbejdere med en gennemsnitsalder på ca.
The job losses in Gallaher's will affect workers about 47 years old on average.
DanishJeg er ikke kommet for at tale om arbejdere, der har forsøgt at forsvare deres levebrød.
I am not here to talk about workers who have tried to defend their livelihoods.
DanishDer er også henstillingen til beskyttelse af arbejdere, der tager sig af deres børn.
We have the recommendation on the protection of workers who look after their children.
DanishHr. formand, personlig glæder jeg mig over, at der er Renault-arbejdere til stede blandt os.
Mr President, I personally am delighted to see the Renault workers here with us.
DanishDe berørte arbejdere, som generelt er yderst velkvalificerede, rejser ikke andre steder hen.
The workers concerned, who are generally highly qualified, are not moving away.
DanishMen vi kan ikke få arbejdere nok til vores egne arbejdskraftintensive industrier i Irland.
Yet we cannot get enough workers for our own labour-intensive industries in Ireland.
Danish300 arbejdere vil miste deres job, og 3.500 landmænd vil blive ramt meget hårdt.
When we talk about the WTO, Ireland is their first casualty in terms of sugar beet production.
DanishDer bruges millioner af pund på pleje af arbejdere, som kommet til skade eller blevet syge.
Billions of pounds are spent caring for workers who have been injured or become ill.
DanishDet kan ikke være så enkelt, at man bare fyrer tusindvis af arbejdere.
It cannot just be a simple matter of making thousands of workers redundant.
DanishVi er først og fremmest solidariske med arbejdere over hele verden, inklusive dem i USA.
Above all, we support workers throughout the world, including those in the United States.
DanishDet ironiske var, at disse arbejdere arbejdede på opførelsen af en retsbygning.
Ironically, these workers were involved in building a law court.
Danish1.000 arbejdere beskæftiget, og disse arbejder sammen som forsørgere for omkring 10.000 mennesker.
Around 1 000 people work there together as breadwinners for around 10 000 people.
DanishAt udvide det til grupper som arbejdere på boreplatforme og havfiskere er lige så tåbeligt.
To extend it to groups such as offshore oil workers and sea fishermen is particularly so.
DanishJeg delte valgbrochurer ud til hundreder af arbejdere, da det ene hold afløste det andet.
I was handing out my election leaflets to the hundreds of workers who were changing shifts.