Dansk-engelsk oversættelse af "arbejdsdag"

DA

"arbejdsdag" engelsk oversættelse

DA

arbejdsdag {en}

volume_up
arbejdsdag

Eksempelsætninger "arbejdsdag" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen så længe vi holder møde i Strasbourg om fredagen, gælder det som en fuld arbejdsdag.
As long as we are in fact here in Strasbourg on Fridays, though, it is a full working day.
DanishDet ser nu ud til, at vi skal have økonomisk kompensation for aflysning af en arbejdsdag.
It now looks as if we will need to be financially reimbursed for cancelling a working day.
DanishJeg beder alle medlemmerne om at forstå, at tolkene slutter deres arbejdsdag kl.
I would ask all of the Members to appreciate that the interpreters are due to finish work at twelve.
DanishI dag har det taget mig otte timer at nå frem, så jeg har på en måde allerede haft min arbejdsdag.
Today it took me eight hours to get here, so, in a way, I have already done my work.
DanishEnten gør vi fredag til en rigtig arbejdsdag, eller også dropper vi den!
Either we make Friday a proper working day or we do away with it.
DanishJeg er blandt dem, der mener, at fredagen bestemt kan blive ved med at være arbejdsdag.
I subscribe to the view that Parliament should work on Fridays.
DanishMange af Europas kvinder har oplevet at få deres arbejdsdag forstyrret af klæbende mænd.
Many European women have had their working days ruined by men who will not take no for an answer.
DanishJeg vil også gerne takke kommissæren, som trods en lang arbejdsdag er her hos os i aften.
I would also like to thank the Commissioner, who, after a hard day, is here with us this evening.
DanishMange tak, godaften, og så håber jeg, at De kan nyde Strasbourg efter denne travle arbejdsdag.
Thank you very much, good night and I hope that you will enjoy Strasbourg after a hard day at work.
DanishJeg forstår, hvad De siger om fredag, men på Parlamentets mødeplan er der tale om en normal arbejdsdag.
I accept what you say about Friday, but in terms of the parliamentary calendar, it is a normal working day.
DanishDisse børns arbejdsdag er på op til 15 timer.
The working day for these children is up to fifteen hours long.
DanishFredag er en arbejdsdag nøjagtig som alle andre.
Friday is just as much a working day as any other.
DanishDet blev sagt i Jaurès, da man indførte en otte timers arbejdsdag, og da man indførte ferie med løn.
This is what was said to Jaurès when he introduced the eight-hour day, it was also said when paid holidays were introduced.
DanishI dag er den første arbejdsdag siden da, så jeg synes ikke, der har været mange tegn på forsinkelse.
This is the first working day since then so it does not seem to me that there has been much evidence of a delay in the meantime.
DanishLad mig minde Dem om, at det i dag er første arbejdsdag, siden Den Videnskabelige Styringskomité afgav udtalelse.
Let me remind you that today is the very first working day since the adoption of the scientific committee's opinion.
DanishPå denne første arbejdsdag ønsker jeg, at alle her får glæde og succes med deres politiske arbejde i Europa-Parlamentet.
On this first working day, I wish everybody here happiness and success in their political work in the European Parliament.
DanishReferenceperioden skal være en arbejdsdag og ikke en uge, som vil forlænge nedslidningen og arbejdstagernes eksponering for støj.
a reference period of one working day, not one week, to avoid extending the exposure of workers to noise and the damage caused by it.
DanishVi bør spørge os selv, om vi har lyst til at få en indsprøjtning af en læge efter en 18 timers arbejdsdag, hvilket ikke er usædvanligt.
We should ask ourselves would we want to be receiving an injection from a doctor at the end of an 18-hour working day, which is not unusual.
DanishEn kraftig reduktion af arbejdstiden til en 6-timers arbejdsdag kan sammenlignes med en forlængelse af den lovbestemte ferie med yderligere to måneder!
A strong reduction in working hours to a six-hour day could be compared to extending the statutory holiday by a further two months.
DanishJeg spørger snarere mig selv, hvordan det kan være, at mange kolleger stemte for fredagen som arbejdsdag i Strasbourg og så ikke møder op i Strasbourg.
I would ask, rather, why it is that many Members voted in favour of working on Fridays in Strasbourg and yet are not in Strasbourg today.