Dansk-engelsk oversættelse af "arbejdsgiver"

DA

"arbejdsgiver" engelsk oversættelse

DA

arbejdsgiver {en}

volume_up
arbejdsgiver
Mobiltelefonindustrien er en stor arbejdsgiver, som repræsenterer innovationens spydspids.
The mobile phone industry is a major employer representing the cutting edge of innovation.
Vi taler her om det konkrete arbejdsgiver / arbejdstagerforhold.
We are talking here of a specific employer-employee relationship.
Telesektoren er en stor arbejdsgiver og har meget at tabe.
The telecommunication sector is a big employer and has much to lose.

Eksempelsætninger "arbejdsgiver" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg understreger, at landbruget også er en vigtig arbejdsgiver i landdistrikterne.
I stress that farms are also important employers in our rural communities.
DanishKun en stor mandschauvinist eller en dårlig arbejdsgiver kan acceptere dette.
Only a committed male chauvinist or a bad employer can accept that.
DanishI Forest of Dean, et område med høj arbejdsløshed, er Xerox den største arbejdsgiver.
In the Forest of Dean, an area with high unemployment, Xerox is the single largest employer.
DanishDe giver ingen løsning for mennesker, som ofte er nødt til at skifte job eller arbejdsgiver.
They offer no solution to people who have frequently had to change jobs or employers.
DanishMobiltelefonindustrien er en stor arbejdsgiver, som repræsenterer innovationens spydspids.
The mobile phone industry is a major employer representing the cutting edge of innovation.
DanishPå en måde var han meget heldig: Han havde en fantastisk arbejdsgiver.
Like MS, it attacks the mobility of the patient, not the thinking part of the brain at all.
DanishSamtlige ansatte skal naturligvis behandles lige uanset arbejdsgiver.
All employees should of course be treated in the same way, irrespective of their employer.
DanishForetagender inden for handelen har i Europaunionen længe været den næststørste arbejdsgiver.
Retail companies have long been the second largest employer in the EU.
DanishMan taler i stedet om frivillige aftaler mellem den enkelte arbejdstager og arbejdsgiver.
Instead, the talk is of voluntary agreements between individual employees and individual employers.
DanishDet er meget vanskeligt, det man her kræver af den lille arbejdsgiver.
What is being asked of small employers here is very difficult.
DanishRenault bør indse, at det faglige miljø og forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager har stor betydning.
Renault must accept that industrial and labour relations do have their purpose.
DanishHandelen er en central arbejdsgiver, og derfor burde den medregnes i kredsen for den slags støtteordninger.
Shops are important employers and so they should come in for this kind of subsidy.
DanishVi taler her om det konkrete arbejdsgiver / arbejdstagerforhold.
We are talking here of a specific employer-employee relationship.
DanishVi skal udnytte denne industri økonomisk, for den er snart den største arbejdsgiver i Europa.
We must benefit economically from this industry which will soon be the largest employer in Europe.
DanishJeg har ikke mødt en eneste arbejdsgiver, der støtter dette forslag.
I have not come across a single employer who supports this.
DanishTelesektoren er en stor arbejdsgiver og har meget at tabe.
The telecommunication sector is a big employer and has much to lose.
DanishDen sociale dialog er det bedste instrument til at regulere forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager.
Dialogue between both sides of industry is the best instrument for settling labour relations.
DanishSporten er også en betragtelig økonomisk faktor og arbejdsgiver.
Sport is also a significant economic factor and employer.
DanishSMV-sektoren er alligevel den største arbejdsgiver i Europa.
The SME sector is Europe's most important employer.
DanishPike - en lastbilchauffør i min valgkreds - blev for nylig overfaldet af sin arbejdsgiver i Nederlandene.
Mr Pike, a lorry driver in my constituency, was recently assaulted by his employer in the Netherlands.