Dansk-engelsk oversættelse af "arbejdskraft"

DA

"arbejdskraft" engelsk oversættelse

DA

arbejdskraft {en}

volume_up
arbejdskraft
Skønt der på den anden side er arbejdsløshed, findes der flaskehalse og mangel på arbejdskraft på visse områder.
On the other hand, although there is unemployment, there are bottlenecks and a shortage of manpower in certain industries.
Programmet åbnes ikke for tredjelande for at hjælpe dem med at udvikle deres arbejdskraft.
The programme has not been opened up to third countries in order to help them develop their manpower.
Jeg mener endvidere, at personalet er for lille til at stille ekstra arbejdskraft til disposition.
I too believe that the staffing levels in those institutions are too low to warrant extra manpower.

Eksempelsætninger "arbejdskraft" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe var ikke i stand til at flytte deres produktion til lande med billig arbejdskraft.
They were unable to transfer their manufacturing to countries with cheap labour.
DanishDerimod anses den menneskelige arbejdskraft for at være en simpel justeringsfaktor.
Human labour, on the other hand, is considered to be a simple factor in the equation.
DanishPersoner, der søgte billig arbejdskraft, kom til lejren og udvalgte de ønskede børn.
People looking for cheap labour came to the camp and chose the children they wanted.
DanishSamtidig må det konstateres, at mange gør brug af den billige arbejdskraft.
At the same time, however, many people resort to using this cheap workforce.
DanishDette er der tale om, hvis den billige arbejdskraft frit kan anvendes i EU ' s søfart.
This will be the case if cheap labour is able to be exploited freely in EU shipping.
DanishVi har også et tragisk overskud af arbejdskraft i form af arbejdsløse.
We also have a tragic surplus of labour in the form of people who are unemployed.
DanishVi må således ikke blot se Indien som en uudtømmelig kilde til billig arbejdskraft.
We therefore cannot regard India merely as a huge pool of cheap labour.
DanishI virkeligheden er de imidlertid en uundværlig arbejdskraft for deres ægtefæller.
In reality, however, they are an indispensable aid to their husband.
DanishDet er uanstændigt, er der er mennesker, der importerer arbejdskraft og udnytter den ustraffet.
It is outrageous that some people import and use labour and then go unpunished.
DanishFrygten for en lavine af billig arbejdskraft har vist sig at være ubegrundet.
Concerns about an avalanche of cheap labour have proved unfounded.
DanishI løbet af nogle år bliver der et akut behov for arbejdskraft i EU.
Within the next few years there will be an acute labour shortage in the EU.
DanishJeg spurgte direktøren, hvad hans største problem var i forbindelse med at få arbejdskraft.
I asked the managing director what his biggest problems were in terms of the workforce.
DanishBl.a. blev familiepolitikken og den ældre arbejdskraft taget op.
For example, the subjects of family policy and the older labour force were addressed.
DanishUddannelse er nøglen til succes for både ledere og arbejdskraft.
Training is the key to the success of managers as well as their workforce.
DanishAndelen af lande med billig arbejdskraft ligger på niveau med EU, på ca.
The market share these countries have, with their cheap labour, is also in the region of 20 %.
DanishMen der er alvorlig mangel på arbejdskraft til dette omfattende arbejde.
There are 30 or so 'fiscal aid ' dossiers pending, and I do not have the human resources I need.
DanishDet er forkert og ondsindet at betragte fattige immigranter som illegal arbejdskraft uden rettigheder.
It is wrong and cruel to regard poor immigrants as illegal workers without rights.
DanishJeg troede, at EU netop drejede sig om den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og arbejdskraft.
I thought the EU was all about the free movement of goods, services and labour.
DanishDen arbejdskraft, som tobakken kræver, gør, at den økonomiske aktivitet i landområderne bevares.
The workforce employed underpins the economic activity of rural areas.
DanishDe kan ikke udnytte indvandrernes arbejdskraft og ignorere andre aspekter af deres menneskelighed.
They cannot extract the labour of immigrants and ignore other aspects of their humanity.