Dansk-engelsk oversættelse af "arbejdsløshed"

DA

"arbejdsløshed" engelsk oversættelse

DA

arbejdsløshed {en}

volume_up
arbejdsløshed
Blandt kvinder registreres større arbejdsløshed, især blandt langtidsarbejdsløse.
Women have a higher recorded rate of unemployment, especially long term unemployment.
De kender til arbejdsløshed, inflation og invasionen af kinesiske produkter.
They know about unemployment, inflation and the invasion of Chinese products.
Men det er rigtigt, at bekæmpelsen af arbejdsløshed prioriteres her.
At the same time, it is right that combating unemployment is the priority here.

Eksempelsætninger "arbejdsløshed" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer er stor risiko for, at den allerede høje arbejdsløshed vil stige yderligere.
There is a high risk that our already high unemployment will increase further.
DanishDenne region er hårdt ramt af arbejdsløshed, der på visse steder når op på 25 %.
This region suffers from high unemployment, as high as 25 % in certain areas.
DanishNogle kolleger har allerede talt om arbejdsløshed, om faldet i befolkningstallet.
Some speakers have already mentioned unemployment and the fall in population.
DanishFor nogle få år siden fik vi hvidbogen» Arbejdsløshed, Udvikling, Konkurrenceevne«.
A few years ago we had the White Paper on Growth, Competitiveness and Employment.
DanishJeg støtter også små og mellemstore virksomheder, arbejdsløshed, ungdom og kultur.
I support too small- and medium-sized industries, unemployment, youth and culture.
DanishFuld beskæftigelse betyder ikke en total mangel på enhver form for arbejdsløshed.
Full employment does not mean the total absence of any form of unemployment.
DanishMan skaber altså arbejdspladser i Amsterdam, og i Cadiz vil man skabe arbejdsløshed.
So in Amsterdam we are creating jobs and in Cadiz we are creating unemployment.
DanishDe nuværende vækstperspektiver på 2 % ser nu ud til at producere mere arbejdsløshed.
The current growth forecast of 2 % looks set to create even more unemployment.
DanishBlandt kvinder registreres større arbejdsløshed, især blandt langtidsarbejdsløse.
Women have a higher recorded rate of unemployment, especially long term unemployment.
DanishPå trods af den tilfredsstillende økonomiske vækst stagnerer faldet i arbejdsløshed.
Despite satisfactory economic growth, the drop in unemployment is stagnating.
DanishArbejdsløshed, usikkerhed og immigration bliver alt for ofte blandet sammen.
Unemployment, lack of security and immigration are too often lumped together.
DanishDet har medført konkurser, som man ikke har set enden på endnu, og arbejdsløshed.
It resulted in bankruptcies, which are still continuing, and unemployment.
DanishResultatet af alt dette var således en rodet situation og også arbejdsløshed.
The result of all this is a confused situation, not to mention unemployment.
DanishEn lavere arbejdsløshed vil samtidig forbedre medlemslandenes statsfinanser.
Lower unemployment will also improve the state finances of the Member States.
DanishI nogle dele er der en meget stor arbejdsløshed, måske så meget som 75 %.
In some parts there are very high levels of unemployment, maybe as high as 75 %.
DanishFandtes der en så enkel løsning, ville der ikke længere være arbejdsløshed i EU.
If such a simple solution existed, there would no longer be any unemployment in Europe.
DanishDe kender til arbejdsløshed, inflation og invasionen af kinesiske produkter.
They know about unemployment, inflation and the invasion of Chinese products.
DanishPrisstabilitet for enhver pris, også på bekostning af stigende arbejdsløshed!
Price stability at any price, even at the price of increasing unemployment!
DanishDen amerikanske arbejdsløshed overstiger arbejdsløsheden i langt de fleste EU-lande.
American unemployment is higher than in the vast majority of European Member States.
DanishArbejdsløshed er en krank skæbne for enhver, uanset hvor i Europa man bor.
Unemployment is a cruel fate for anyone, no matter where they live in Europe.